Kolekcijas

Skats:
Паказаны запісы 1-6 з 6.
SīktēlsНумарСховішчаIestādeМовыГод@@@@Кароткае апісаннеДаслаўФайлыProgress 
    
4DSlvBarona un Brīvzemnieka krājumsK. Pētersonu, Pēteris Blaus, M. Celmiņu, P. Dreimaņu, Sk. Heniņš J. Pūņi, K. Blaubergs, J. Ozols, M. Freimane, J. Matisons, ņa D. krāj. Bruniņu J., J. Mislņš, A. Jansons, K. Šmitu, J. llsters, J. Akmentiņu, Augusts Bīlenšteins, J. Vulfs, Buclers, A. Strādnieks, J. Mūrnieks, 1. Jansons, J. Girgensons, E. Kārkliņu, A. Miķelsonu, K. Treiliba, P. Lašu, A. Peitāns, J. Grestes, M. Eihe, J. Steinbergs, J. Kļaviņš, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), R. Zīle, N. Kalniņš, Konrads J., V. Gaile, J. Kalniņš, K. Šmits, A. Šķerbergs, J. Skurbe, J. Ozolu, A. Šteinberga, J. Paeglis, Jānis Avens, J. Sproģis, K. Dauguls, M. Siliņš, J. Ģirģens, Bredenfelds, E. Klintskalns, A. Putniņš, Jānis Baumanis, J. Ezers, K. Kundziņš, Karpu J., Kārlis Ports, Ansis Bandrevičs, K. G. Freidenfelds, P. Zievalds, Hartmanis, Teters, Zunte, K. Graudiņu, F. Fišers, F. Mierkalns, Paegļu Mārtiņš, Tomans., J. Graudiņu, Boks, K. Ķesteris, J. Bergmans, A. Ūdru, Blumbergs., K. Šteinbergs, M. Klusiņš, Kristaps Bahmanis, J. Kauliņš, J. Gailīts, Ansabergs, Bertelsons, Ieviņš, J. Graudiņu, Reinis Ebelis, J. Palevičs, Mikus Skruzītis, J. Jansonu, J. Plaudis, L. Kukule, P. Pētersons, Bērziņs, Vagners, F. Galke, A. Vītoliņš, M. Dreimane, J. Mazvērsīts, A. Šmitu, Lienevalds, Valdovska., J. Grīnberģis, J. Alkšņu, K. Arāju, A. Boze, P. Blaubergs, Ansons J., Zaļenieks, E. Letermans, K. Graudiņš, Šepskis, Jānis S., A. Ezeriņš, P. Stūls, A. Jass, J. Liepiņu, K. Krūmiņš, K. Liecnieks, L. Fišere, Naprovska., Bērziņš, O. Mačiņš, J. Rencs, E. Stukuļu, M. Grigale, Kristaps Alksnis-Zundulis, J. Vīksne, F. Pakalnu, Taupmans, K. Lerhe, J. Matuts, J. Graudiņš, P. Švanbergs, A. Zivarte, E. Kjaviņš, A. Virpis, A. Kadeģis, Jānis Pārstrauts, A. Rēvalde, Becenbergs, A. Kalnvārnu, I. Poriete, E. Birznieks, A. Briedis, K. Elverfelda, A. Kromšu, M. Studane, Bīlenšteina māte, J. Knostenbergs P., J. Krumiņa, M. Pumpure, Auseklis, J. Purņa, J. Rozentals, K. Liepiņu, Jēkabs Kurpnieks, I. Ļūļe, J. Bifners, J. Dreimane, K. Brīvnieks, P. Sebešs, Šēfers., Bērziņš, A. Piperu, H. Visendorfs, J. Kalniņu, A. Burkinu, I. Grauziņa, Mačulans, Jaunroze Kuģa Ozoliņu J., J, Kalniņu, N. Virpis, J. Kadeģis, R. Tomsons, J. Saulīts, Ozols, E. Žiglevics, R. Vītols, Baumans, Ozols, L. Griens, Kleinhofs-Mazmuižnieks, I. Lundmane, Mednis, E. Ciemīšu, F. Jansons, Miķelsons., M. Sīlis, J. Grīva, Viesturs., L. Ziednere, Kārlis Ābele, Lība Zidnere19506
0% Complete
0% Complete
100% Complete
9DSlv, ruJelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļaJ. Ezers, J. Palevičs, J. Alkšņu, Karpu J., Kristaps Bahmanis, F. Fišers, F. Mierkalns, F. Pakalnu, J. Kauliņš, Kristaps Alksnis-Zundulis, K. Liepiņu, E. Birznieks, Augusts Bīlenšteins, F. Jansons, J, Kalniņu, M. Freimane, E. Kārkliņu, Ansabergs, E. Stukuļu, Ieviņš, Sk. Heniņš J. Pūņi, J. Niedres, L. Griens, J. Ģirģenu, P. Dreimaņu, Blumbergs., Bērziņs, K. Pētersonu, J. Ozols, 1. Jansons, A. Jansons, J. Vulfs, M. Celmiņu, A. Kromšu, K. G. Freidenfelds, Pēteris Blaus, J. Akmentiņu, J. Mislņš, Jēkabs Kurpnieks, Kleinhofs-Mazmuižnieks, K. Blaubergs, A. Strādnieks, J. Saržanfs, Bērziņš, J. Matisons, E. Klintskalns, A. Peitāns, Jānis Baumanis, Buclers, J. Grīnberģis, Lienevalds, J. llsters, J. Mūrnieks, Konrads J., J. Ģirģens, M. Eihe, Taupmans, K. Lerhe, Herfeļu A., Jānis Avens, K. Kundziņš, E. Letermans, J. Steinbergs, P. Lašu, J. Kalniņu, J. Graudiņu, Zunte, Baumans, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Paegļu Mārtiņš, K. Šmitu, A. Šķerbergs, K. Dauguls, P. Zievalds, J. Rozentals, K. Arāju, J. Kalniņš, Šepskis, J. Graudiņu, A. Briedis, P. Blaubergs, Bīlenšteina māte, J. Rencs, I. Ļūļe, Tomans., Jānis S., M. Grigale, A. Šteinberga, Valdovska., A. Piperu, J. Girgensons, K. Treiliba, J. Skurbe, I. Poriete, J. Plaudis, Bredenfelds, L. Fišere, J. Graudiņš, J. Mezevskis, Bērziņš, J. Vīksne, J. Mazvērsīts, A. Ūdru, J. Grestes, A. Kalnvārnu, Kārlis Ports, J. Purņa, ņa D. krāj. Bruniņu J., R. Zīle, A. Miķelsonu, A. Vītoliņš, Vagners, K. Šteinbergs, Mačulans, J. Liepiņu, J. Paeglis, K. Krūmiņš, Teters, Jaunroze Kuģa Ozoliņu J., J. Dreimane, J. Knostenbergs P., A. Virpis, Jānis Pārstrauts, Pinne., L. Ziednere, A. Zvirbulis, Becenbergs, Ansis Bandrevičs, Reinis Ebelis, Kārlis Ābele, Lība Zidnere, J. Bergmans3113
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2309DSlvJāņa Dāvida dainu vākums BiksērēJ. Davids, E. Klintskalns, Augusts Bīlenšteins, M. Celmiņu, Pēteris Blaus, J. Matisons, Branks, J. llsters, K. Blūms, A. Boze, J. Akmentiņu, Rode, K. Šmitu, P. Dreimaņu, J. Dreimane, Matīss Ārons, Reinis Alauns, Karpu J., J. Ozols, P. Dambītis, J. Steinbergs, A. Peitāns, Jānis Avens, Jānis Bajars, P. Akmens, P. Lašu, A. Ūdru, R. V. Bērziņš, A. Miķelsonu, P. Caunīts, Paegļu Mārtiņš, J. Mūrnieks, K. G. Freidenfelds, M. Freimane, Kārlis Bike, K. Blaubergs, P. Blaubergs, J. Kauliņš, F. Jansons, Bērziņš, J. Sproģis, M. Baumans, K. Pētersonu, A. Jansons, A. Kalnvārnu, Kārlis Ports, P. Zievalds, Buclers, J. Mislņš, K. Arāju, E. Aboliņš, Alberts J., Bredenfelds, Zunte, Jānis Bitaku, D. Balods, Dambe, E. Kārkliņu, K. Kundziņš, J. Mazvērsīts, Valdovska., R. Bērziņš, K. Arnīts, J. Vulfs, J. Girgensons, H. Visendorfs, K. Treiliba, R. Kalniņš, Jānis Čakars, J. Graudiņu, K. Liepiņu, F. Fišers, A. Briedis, J. Kalniņu, J. Ezers, Jānis Baumanis, G. Dambergs, E. Aizderdzis, Katrine Brežinska, K. Graudiņu, J. Rencs, K. Krūmiņš, Tomans., J. Palevičs, J. Gailīts, A. Ezeriņš, Pēteris Balsts, Romans Banka, Fricis Baginskis, A. Rēvalde, Kristaps Alksnis-Zundulis, Ludis Bērziņš, Augusts Briedis1503
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2490DSlvLegzdu Ingus dainu vākums Gaviezē un ŠustēI. Legzdu, 1. Virkava, Karps J., J. Palevičs, F. Fišers, J. Ezers, E. Jakobsonu, Viesturs., Augusts Bīlenšteins, Reinis Alauns, P. Hirša, E. Gūža, Herteļu A., M. Baumans, A. Jansons, Kārlis Kreims, J. Alkšņu, Pāvils Jansons, I. Kaminsku, O. Krēgers, Pēteris Blaus, Rīgas semināristi, Sk. Heniņš J. Pūņi, A. Strādnieks, Matīss Ārons, K. Šmitu, K. Pētersonu, A. Ūdru, P. Dreimaņu, M. Celmiņu, Gelings, Eliass V., J. Smerla, J. P., Karpu J., P. Ragovsks, M. Spriņģis, T. Ērenstreits, Jānis Jātnieks, ņa D. krāj. Bruniņu J., K. Treiliba, K. Krieviņu, A. Dekšenieku, A. Kreicbergs, Kārlis Bike, A. Klaustiņš, R. Zīle, Hartmanis, P. Ķipars, F. Indriksons, B. Krumbergs, J. V. Gudža, T. Kiesners, Irbes J., K. Zīvers, A. Hazners, Lienevalds, K. Ķesteris, P. Loze, L. Kukule, A. Blusa, J. Dreimane, A. Ķaulena, Jānis S., M. Kažoku, A. Virpis, Herfeļu A., Kristaps Bahmanis, Jānis Avens615
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2723DSlvJāņa Taupmaņa dainu vākums Rudbāržos un KandavāJ. Taupmans, F. Simanovičs, Kārlis Kreims, M. Freimane, J. Spēkaiņu, A. Jansons, F. Fišers, K. Pētersonu, Ermanis Pīpiņš-Vizulis, Kristaps Bahmanis, K-ns J., J. Ezers, A. Pločkalne, E. Kārkliņu, P. Hirša, K. G. Freidenfelds, P. Ragovsks, E. Jakobsonu, Jānis Pločkalns, Augusts Bīlenšteins, Reinis Alauns, Janfelds, E. Gūža, Karpu J., R. Zīle, Gelings, J. Smerla, M. Spriņģis, Jānis Geldners, A. Klaustiņš, J. Plāķu, J. Palevičs, Ludis Bērziņš, A. Strādnieks, Matīss Ārons, K. Dinsbergs, 1. Jansons, J. Matisons, J. Neimans, J. Gailis, P. Rozentals, K. Šteinbergs, Jānis S., D. Balods, Rīgas semināristi, F. Done, Jānis Kungs, Eliass V., J. Ozols, Ansabergs, F. Skrabju, K. Pavars, Ansis Lerhis-Puškaitis, Herteļu A., Pumpurs, A. Boze, A. Kromšu, J. Mateusu, Ieviņš, F. Mierkalns, Dāvis Ozoliņš, Bangpūtis, Sk. Heniņš J. Pūņi, K. Šmitu, K. Kundziņš, Hermansonu A., Jānis Ansabergs, J. Sprangels, A. Lābanu, Jānis Dreimanis, J. P., Straume (Vaidelots), J. Līdaku, R. Bērziņš, Karps J., J. Girgensons, Priežu 1., Pāvils Jansons, A. Dekšenieku, F. Dumpis, Kantors, F. Osis, Heidena J., P. Lodziņš, Irbes J., F. Spāre, Mengels, Rode, Paegļu Mārtiņš, Nikolajs Puriņš, J. Mellit, Pēteris Blaus, Bērziņš, Branks, J. Sveikuls, J. llsters, M. Baumans, J. Dziedātājs, E. Stiprais, M. Celmiņu, J. Ramans, J. Davids, B. Liepiņš, F. Pakalnu, A. Saulīts, A. Paeglis, A. Šķerbergs, J. Priedīts, K. Ķuzis, J. Hollanders, R. Bite, K. Arnīts, I. Legzdu, Krauze, K. Bankers, T. Ērenstreits, P. Rubens, P. Akmens, P. Stīpnieks, J. Riteris, J. Reniņš, P. Sprinčs, Konrads J., J. Miežu, K. Treiliba, Jānis Kovaļevskis, J. Saržants, Fricis Mūrnieks, K. Krieviņu, Eglītes N., Kārlis Bike, Skreija, K. Blūms, Kažociņš, J. Krūmiņu, Nezināmi teicēji (Daži baltijas semināristi), P. Ķipars, F. Indriksons, Matiņš M., J. Rubenis, J. V. Gudža, Krausurbis, Alberts J., A. Druķerts, M. Leitis, O. Krēgers, V. Rempu, A. Meija, E. Klintnieku, Pēteris Abuls, A. Jass, Kortans, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Jēkabs Kurpnieks, Pērsiets, J. Liepiņu, Janis Lāva, Fricis Borgs, J. Rencs, Ratarmans, N. N., V. Hartmans, A. Blusa, Emīlija Baginska, K. Lerhe, L. Fišere, J. Dreimane, D. Straudovskis, L. Jansonu, Jānis Bisenieks, J. Rozītes, Ozols., Ziemans J., Are E., Indriksone K., Bērziņš, Georgs Frīdrihs Bitners, J. Bergmans1398
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2810DSlvZumbergu Krišus dainu vākums Kazdangā un LažāK. Zumbergu, Kārlis Kreims, J. Taupmans, Karps J., A. Jansons, M. Freimane, J. Ezers, A. Klaustiņš, F. Fišers, K-ns J., A. Pločkalne, A. Strādnieks, Reinis Alauns, J. Smerla, P. Hirša, R. Bērziņš, Ermanis Pīpiņš-Vizulis, F. Simanovičs, P. Rozentals, E. Jakobsonu, J. Spēkaiņu, Jānis Pločkalns, K. Dinsbergs, 1. Jansons, Vītols, Jānis Kungs, P. Ragovsks, Janfelds, R. Zīle, J. Plāķu, F. Spāre, Augusts Bīlenšteins, D. Balods, Rīgas semināristi, E. Kārkliņu, K. Pētersonu, Jānis Punka, J. Tauriņš, A. Saulīts, E. Gūža, Karpu J., E. Žagats, A. Peitāns, E. Žiglevics, R. Simanovičs, K. Treiliba, J. Zegners, F. Dumpis, Kantors, Vāciets, Heidena J., K. Šteinbergs, A. Boze, Veidenbergs R., K. Olte, Bergs, Rode, Kristaps Alksnis-Zundulis, Kristaps Bahmanis, Ludis Bērziņš, Jānis Avens, Bērziņš, Matīss Ārons, Rundels, J. Matisons, J. Mazvērsīts, J. Ramans, B. Liepiņš, A. Ariņš, Jānis Dreimanis, Gelings, Voldemārs Vankins, Teodors Zaudmanis, A. Kalniņš, K. G. Freidenfelds, E. Klintskalns, A. Šmitu, J. Vulfs, K. Bankers, J. Grīnberģis, P. Akmens, J. Girgensons, Jānis Geldners, Zaļenieks, J. Alkšņu, J. Riteris, Vaselis, Konrads J., ņa D. krāj. Bruniņu J., Pāvils Jansons, Jānis Kovaļevskis, J. Saržants, K. Arāju, Ansis Lerhis-Puškaitis, A. Kreicbergs, K. Saržants, Herteļu A., K. Blūms, E. Jaunzems, F. Indriksons, J. V. Gudža, Kārlis Tarziers, Fricis Gaike, P. Caunīts, K. Zīvers, E. Klintnieku, P. Blaubergs, K. Vītols, J. Rožu, K. Teiers, Jēkabs Kurpnieks, Vēju M., Janis Lāva, M. Ansabergu, F. Malbergs, J. Ņidre, Lienevalds, Jūlijs Gobziņš, E. Turks, J. Dreimane, J. Palevičs, J. Graudiņš, Marija Z., K. Kuznecova, N. Pluce, A. Šteinberga, A. Ramanu, Ziemans J., Doku Atis765
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Паказаны запісы 1-6 з 6.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.