Kolekcijas

Skats:
Паказаны запісы 1-11 з 11.
SīktēlsНумарСховішчаIestādeМовыГод@@@@Кароткае апісаннеДаслаўФайлыProgress 
    
4DSlvBarona un Brīvzemnieka krājumsK. Pētersonu, Pēteris Blaus, M. Celmiņu, P. Dreimaņu, Sk. Heniņš J. Pūņi, K. Blaubergs, J. Ozols, M. Freimane, J. Matisons, ņa D. krāj. Bruniņu J., J. Mislņš, A. Jansons, K. Šmitu, J. llsters, J. Akmentiņu, Augusts Bīlenšteins, J. Vulfs, Buclers, A. Strādnieks, J. Mūrnieks, 1. Jansons, J. Girgensons, E. Kārkliņu, A. Miķelsonu, K. Treiliba, P. Lašu, A. Peitāns, J. Grestes, M. Eihe, J. Steinbergs, J. Kļaviņš, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), R. Zīle, N. Kalniņš, Konrads J., V. Gaile, J. Kalniņš, K. Šmits, A. Šķerbergs, J. Skurbe, J. Ozolu, A. Šteinberga, J. Paeglis, Jānis Avens, J. Sproģis, K. Dauguls, M. Siliņš, J. Ģirģens, Bredenfelds, E. Klintskalns, A. Putniņš, Jānis Baumanis, J. Ezers, K. Kundziņš, Karpu J., Kārlis Ports, Ansis Bandrevičs, K. G. Freidenfelds, P. Zievalds, Hartmanis, Teters, Zunte, K. Graudiņu, F. Fišers, F. Mierkalns, Paegļu Mārtiņš, Tomans., J. Graudiņu, Boks, K. Ķesteris, J. Bergmans, A. Ūdru, Blumbergs., K. Šteinbergs, M. Klusiņš, Kristaps Bahmanis, J. Kauliņš, J. Gailīts, Ansabergs, Bertelsons, Ieviņš, J. Graudiņu, Reinis Ebelis, J. Palevičs, Mikus Skruzītis, J. Jansonu, J. Plaudis, L. Kukule, P. Pētersons, Bērziņs, Vagners, F. Galke, A. Vītoliņš, M. Dreimane, J. Mazvērsīts, A. Šmitu, Lienevalds, Valdovska., J. Grīnberģis, J. Alkšņu, K. Arāju, A. Boze, P. Blaubergs, Ansons J., Zaļenieks, E. Letermans, K. Graudiņš, Šepskis, Jānis S., A. Ezeriņš, P. Stūls, A. Jass, J. Liepiņu, K. Krūmiņš, K. Liecnieks, L. Fišere, Naprovska., Bērziņš, O. Mačiņš, J. Rencs, E. Stukuļu, M. Grigale, Kristaps Alksnis-Zundulis, J. Vīksne, F. Pakalnu, Taupmans, K. Lerhe, J. Matuts, J. Graudiņš, P. Švanbergs, A. Zivarte, E. Kjaviņš, A. Virpis, A. Kadeģis, Jānis Pārstrauts, A. Rēvalde, Becenbergs, A. Kalnvārnu, I. Poriete, E. Birznieks, A. Briedis, K. Elverfelda, A. Kromšu, M. Studane, Bīlenšteina māte, J. Knostenbergs P., J. Krumiņa, M. Pumpure, Auseklis, J. Purņa, J. Rozentals, K. Liepiņu, Jēkabs Kurpnieks, I. Ļūļe, J. Bifners, J. Dreimane, K. Brīvnieks, P. Sebešs, Šēfers., Bērziņš, A. Piperu, H. Visendorfs, J. Kalniņu, A. Burkinu, I. Grauziņa, Mačulans, Jaunroze Kuģa Ozoliņu J., J, Kalniņu, N. Virpis, J. Kadeģis, R. Tomsons, J. Saulīts, Ozols, E. Žiglevics, R. Vītols, Baumans, Ozols, L. Griens, Kleinhofs-Mazmuižnieks, I. Lundmane, Mednis, E. Ciemīšu, F. Jansons, Miķelsons., M. Sīlis, J. Grīva, Viesturs., L. Ziednere, Kārlis Ābele, Lība Zidnere19506
0% Complete
0% Complete
100% Complete
7DSlvG. F. Bitnera (Buettner) krājumsAugusts Bīlenšteins, K. Pētersonu, M. Freimane, K. Blaubergs, J. Ezers, A. Šķerbergs, Sk. Heniņš J. Pūņi, J. Ozols, E. Kārkliņu, A. Jansons, F. Mierkalns, P. Dreimaņu, A. Šteinberga, A. Strādnieks, J. Matisons, M. Celmiņu, Karpu J., Pēteris Blaus, K. Šmitu, K. G. Freidenfelds, J. Mislņš, K. Treiliba, 1. Jansons, K. Šteinbergs, J. Bergmans, J. Akmentiņu, A. Šmitu, A. Peitāns, Blumbergs., Ansabergs, J. Alkšņu, J. Steinbergs, J. Plaudis, Vagners, Jēkabs Kurpnieks, J. Palevičs, Ieviņš, Bērziņš, J. Mazvērsīts, P. Zievalds, J. Girgensons, J. Purņa, J. Graudiņu, P. Blaubergs, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), J. Rencs, Lienevalds, J. Graudiņš, Jānis S., Bērziņs, Kristaps Alksnis-Zundulis, Jānis Avens, J. llsters, A. Ūdru, F. Pakalnu, J. Mūrnieks, K. Dauguls, Kārlis Ports, V. Gaile, E. Klintskalns, E. Žiglevics, J. Saržanfs, J. Vulfs, Buclers, Konrads J., ņa D. krāj. Bruniņu J., K. Arāju, K. Graudiņš, R. Zīle, J. Graudiņu, F. Fišers, A. Vītoliņš, J. Ozolu, Jānis Baumanis, Bīlenšteina māte, Zunte, M. Eihe, K. Krūmiņš, Taupmans, K. Lerhe, J. Gailīts, M. Klusiņš, F. Jansons, Miķelsons., J. Kadeģis, Ansons J., Jānis Pārstrauts, Bērziņš, Auseklis, Kristaps Bahmanis, Paegļu Mārtiņš1008
0% Complete
0% Complete
100% Complete
8DSlvH. Visendorfa krājumsReinis Ebelis, J. Kauliņš, Becenbergs, J. Rencs, J. Mazvērsīts, O. Mačiņš, J. Grīnberģis, A. Kromšu, Augusts Bīlenšteins, Taupmans, K. Arāju, E. Kārkliņu, J. Mislņš, K. Pētersonu, Auseklis, H. Visendorfs, P. Dreimaņu, I. Ļūļe, I. Poriete, M. Freimane, K. Blaubergs, A. Peitāns, J. Steinbergs, J. Ozols, F. Fišers, J. Ezers, Pēteris Blaus, ņa D. krāj. Bruniņu J., J. Akmentiņu, M. Celmiņu, M. Studane, I. Grauziņa, Sk. Heniņš J. Pūņi, A. Šķerbergs, J. llsters, K. Dauguls, Karpu J., J. Ģirģens, M. Grigale, A. Jass, J. Vīksne, Buclers, Mačulans, A. Ūdru, K. Šmitu, A. Jansons, J. Vulfs, K. G. Freidenfelds, E. Klintskalns, P. Zievalds, J. Palevičs, J. Grestes, J. Mūrnieks, Blumbergs., J. Purņa, Bīlenšteina māte, Kristaps Bahmanis, Bērziņš, Ozols, A. Strādnieks, Kārlis Ports, J. Alkšņu, P. Lašu, Bertelsons, Baumans, Ozols, Kristaps Alksnis-Zundulis, 1. Jansons, J. Matisons, J. Girgensons, A. Miķelsonu, Pinne., A. Kalnvārnu, N. Kalniņš, Šepskis, A. Vītoliņš, J. Graudiņu, Lienevalds, Tomans., Jānis Avens, K. Graudiņš, J. Plaudis, Vagners, Bredenfelds, Jānis Baumanis, A. Boze, J. Gailīts, F. Mierkalns, Valdovska., V. Gaile, A. Šmitu, Konrads J., K. Treiliba, K. Liepiņu, K. Šteinbergs, Zunte, J. Liepiņu, Jānis S., Z. Vītola, K. Kundziņš, F. Pakalnu, Ansabergs, E. Letermans, R. Zīle, J. Graudiņu, E. Birznieks, K. Šmits, J. Ozolu, M. Siliņš, M. Eihe, L. Griens, Ozols., A. Šteinberga, Jānis Pārstrauts, Bērziņs, Ieviņš, Paegļu Mārtiņš, A. Putniņš, J. Jansonu, J. Saržanfs, A. Piperu, Zaļenieks, J. Kļaviņš, J. Skurbe, J. Kalniņš, R. Kalniņš, A. Burkinu, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Jēkabs Kurpnieks, J. Paeglis, K. Krūmiņš, Teters, E. Stukuļu, J, Kalniņu, J. Matuts, Naprovska., Mednis, J. Ģirģenu, P. Švanbergs, F. Jansons, A. Zivarte, P. Pētersons, Boks, J. Knostenbergs P., J. Kreicmans, K. Balodis, K. Gangnus, P. Sebešs, A. Rēvalde, Viesturs., Ansis Bandrevičs, Mikus Skruzītis, J. Bergmans3764
0% Complete
0% Complete
100% Complete
9DSlv, ruJelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļaJ. Ezers, J. Palevičs, J. Alkšņu, Karpu J., Kristaps Bahmanis, F. Fišers, F. Mierkalns, F. Pakalnu, J. Kauliņš, Kristaps Alksnis-Zundulis, K. Liepiņu, E. Birznieks, Augusts Bīlenšteins, F. Jansons, J, Kalniņu, M. Freimane, E. Kārkliņu, Ansabergs, E. Stukuļu, Ieviņš, Sk. Heniņš J. Pūņi, J. Niedres, L. Griens, J. Ģirģenu, P. Dreimaņu, Blumbergs., Bērziņs, K. Pētersonu, J. Ozols, 1. Jansons, A. Jansons, J. Vulfs, M. Celmiņu, A. Kromšu, K. G. Freidenfelds, Pēteris Blaus, J. Akmentiņu, J. Mislņš, Jēkabs Kurpnieks, Kleinhofs-Mazmuižnieks, K. Blaubergs, A. Strādnieks, J. Saržanfs, Bērziņš, J. Matisons, E. Klintskalns, A. Peitāns, Jānis Baumanis, Buclers, J. Grīnberģis, Lienevalds, J. llsters, J. Mūrnieks, Konrads J., J. Ģirģens, M. Eihe, Taupmans, K. Lerhe, Herfeļu A., Jānis Avens, K. Kundziņš, E. Letermans, J. Steinbergs, P. Lašu, J. Kalniņu, J. Graudiņu, Zunte, Baumans, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Paegļu Mārtiņš, K. Šmitu, A. Šķerbergs, K. Dauguls, P. Zievalds, J. Rozentals, K. Arāju, J. Kalniņš, Šepskis, J. Graudiņu, A. Briedis, P. Blaubergs, Bīlenšteina māte, J. Rencs, I. Ļūļe, Tomans., Jānis S., M. Grigale, A. Šteinberga, Valdovska., A. Piperu, J. Girgensons, K. Treiliba, J. Skurbe, I. Poriete, J. Plaudis, Bredenfelds, L. Fišere, J. Graudiņš, J. Mezevskis, Bērziņš, J. Vīksne, J. Mazvērsīts, A. Ūdru, J. Grestes, A. Kalnvārnu, Kārlis Ports, J. Purņa, ņa D. krāj. Bruniņu J., R. Zīle, A. Miķelsonu, A. Vītoliņš, Vagners, K. Šteinbergs, Mačulans, J. Liepiņu, J. Paeglis, K. Krūmiņš, Teters, Jaunroze Kuģa Ozoliņu J., J. Dreimane, J. Knostenbergs P., A. Virpis, Jānis Pārstrauts, Pinne., L. Ziednere, A. Zvirbulis, Becenbergs, Ansis Bandrevičs, Reinis Ebelis, Kārlis Ābele, Lība Zidnere, J. Bergmans3113
0% Complete
0% Complete
100% Complete
10DSlvRīgas Latviešu biedrības Zinību komisijaE. Klintskalns, J. Steinbergs, J. Ģirģens, M. Celmiņu, Jānis Avens, F. Fišers, J. Ozols, Jānis Baumanis, K. G. Freidenfelds, Augusts Bīlenšteins, Kārlis Ports, J. Plaudis, Bērziņš, Pēteris Blaus, K. Pētersonu, A. Šmitu, P. Dreimaņu, J. Mūrnieks, J. Liepiņu, P. Lašu, A. Boze, A. Ūdru, Mikus Skruzītis, J. Graudiņu, A. Piperu, J. Matisons, K. Blaubergs, E. Kārkliņu, P. Blaubergs, J. Purņa, E. Letermans, K. Šmitu, A. Kalnvārnu, J. llsters, K. Krūmiņš, Kristaps Alksnis-Zundulis, J. Akmentiņu, Jānis S., A. Peitāns, J. Mislņš, J. Kalniņu, Mednis, Karpu J., K. Dauguls, K. Graudiņš, Buclers, J. Graudiņš, J. Ezers, A. Šķerbergs, M. Freimane, ņa D. krāj. Bruniņu J., K. J., P. Zievalds, Sk. Heniņš J. Pūņi, R. Kalniņš, Lapiņš, Paegļu Mārtiņš, A. Jansons, J. Graudiņu, K. Balodis, Zaļenieks, A. Miķelsonu, F. Jansons, J. Kauliņš, Reinis Ebelis, Tomans., Zunte, J. Vulfs, E. Kjaviņš, Blumbergs., K. Šmits, J. Ģirģenu, J. Palevičs, Vagners, J. Rencs, J. Paeglis, A. Vītoliņš, A. Burkinu, J. Grīva, J. Grestes, J. Gailīts, E. Ciemīšu, F. Mierkalns, A. Kromšu, Lienevalds, J. Sproģis, J. Alkšņu, Bertelsons, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Taupmans, 1. Jansons, F. Pakalnu, J. Kalniņš, Mačulans, Jaunroze Kuģa Ozoliņu J., A. Strādnieks, Valdovska., Ansabergs, J. Girgensons, K. Graudiņu, K. Lerhe, Ieviņš, Kristaps Bahmanis, J. Kļaviņš, K. Treiliba, K. Šteinbergs, M. Eihe, I. Ļūļe, M. Grigale, P. Sebešs, J. Bergmans, Konrads J., K. Arāju, R. Zīle, N. Kalniņš, J. Ozolu, M. Studane, A. Putniņš, K. Kundziņš, J. Mazvērsīts, J. Grīnberģis, K. Liepiņu, Bredenfelds, Jēkabs Kurpnieks, K. Ķesteris, E. Stukuļu, Boks, J. Knostenbergs P., A. Šteinberga, Becenbergs, Bērziņs, Bērziņš, J. Niedres, V. Gaile, E. Žiglevics, J. Saržanfs, J. Skurbe, Šepskis, I. Poriete, O. Mačiņš, Bīlenšteina māte, L. Griens, Kleinhofs-Mazmuižnieks, Naprovska., M. Klusiņš, V. Strautiņš, A. Ezeriņš, Auseklis, Ozols, J. Vīksne, H. Visendorfs, J. Rozentals, A. Briedis, M. Siliņš, A. Jass, I. Grauziņa, L. Kukule, J, Kalniņu, J. Matuts, P. Švanbergs, Žiglevics, J. Mezevskis, P. Pētersons, M. Dreimane, J. Kreicmans, A. Virpis, K. Brīvnieks, Jānis Pārstrauts, Viesturs., Kārlis Ābele11103
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2280DSlvBranka dainu vākums LodēBranks, Pēteris Blaus, M. Celmiņu, Augusts Bīlenšteins, E. Klintskalns, K. Šmitu, J. Matisons, P. Dreimaņu, J. Akmentiņu, A. Peitāns, Matīss Ārons, J. Ozols, K. Blaubergs, J. Mislņš, A. Miķelsonu, A. Boze, J. llsters, Karpu J., J. Steinbergs, Kārlis Bike, Zunte, Ludis Bērziņš, Bērziņš, Jānis Bajars, Reinis Alauns, A. Ūdru, K. Dauguls, Kārlis Ports, P. Akmens, P. Lašu, K. Blūms, A. Vītoliņš, Andrejs Bērziņš, J. Ģirģens, Emīlija Baginska, Reinis Ebelis, Jānis Avens, K. Pētersonu, J. Grestes, A. Jansons, K. G. Freidenfelds, R. Bite, K. Arnīts, P. Akmins, K. Treiliba, K. Arāju, K. Bite, J. Bole, Atis Otis Kauliņš, F. Fišers, O. Mačiņš, K. Šmits, J. Graudiņu, J. Kauliņš, Mednis, A. Ezeriņš, Jānis Pārstrauts, Rode973
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2311DSlvDekšenieku Anša dainu vākumsA. Dekšenieku, K. Pētersonu, Reinis Alauns, K. G. Freidenfelds, E. Kārkliņu, R. Bērziņš, J. Ezers, Kristaps Alksnis-Zundulis, J. Grīnberģis, Sk. Heniņš J. Pūņi, M. Baumans, J. Niedres, J. Mazvērsīts, Valdovska., P. Dreimaņu, J. Grestes, M. Freimane, J. Ozols, E. Žiglevics, J. Vulfs, P. Zievalds, Buclers, K. Bankers, J. Steinbergs, P. Dambītis, J. Rozentals, A. Miķelsonu, Nezināmi teicēji (Daži baltijas semināristi), F. Fišers, E. Birznieks, A. Kromšu, Katrine Brežinska, J. Ģirģens, J. Liepiņu, Fricis Borgs, M. Ansabergu, K. Lerhe, J. Palevičs, J. Graudiņš, P. Švanbergs, M. Grigale, Jānis Pārstrauts, Augusts Bīlenšteins, D. Balods428
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2496DSlvKleinbergu Jāņa un Līdaku Jāņa dainu vākumsJ. Līdaku, Jānis Kleinbergs, R. Bērziņš, Kleinbergu Ž., D. Lauciņš, Matīss Ārons, Jānis Kovaļevskis, J. Vulfs, J. V. Gudža, Augusts Bīlenšteins, Ansis Lerhis-Puškaitis, Reinis Alauns, Otis Kirsteins, M. Celmiņu, Ludis Bērziņš, P. Dreimaņu, J. Gailis, E. Letermans, J. P., A. Kreicbergs, J. Jankovskis, Krausurbis, Katrine Brežinska, Pēteris Balsts, Pēteris Blaus, J. Mazvērsīts, A. Lābanu, A. Kalniņš, K. Kalniņš, T. Ērenstreits, J. Steinbergs, F. Dumpis, K. Blaubergs, D. Balods, K. Šmitu, J. Jansons, J. Grestes, J. Lauva, A. Paeglis, Jānis Dreimanis, K. G. Freidenfelds, Karpu J., M. Freimane, P. Akmens, ņa D. krāj. Bruniņu J., A. Klaustiņš, K. Blūms, Šepskis, J. Graudiņu, A. Kromšu, Bīlenšteina māte, Helene Brunava, Are E., Indriksone K., Georgs Frīdrihs Bitners, Sk. Heniņš J. Pūņi, K. Dinsbergs, Jānis Bajars, J. Dziedātājs, Sēja J., J. Matisons, J. Davids, K. Dauguls, J. Hollanders, A. Peitāns, Blumbergs., Karps J., Ansabergs, Buclers, J. Mislņš, A. Kope, Pāvils Jansons, A. Dekšenieku, Eglītes N., B. Krumbergs, J. Ezers, A. Boze, J. Kauliņš, J. Rencs, Iklavs, R. Jirjens, Naprovska., Ieviņš, F. Mierkalns, Rode, Bērziņš, Branks, J. Dūks, F. Done, K. Kundziņš, J. Akmentiņu, K. Pētersonu, Jānis Ansabergs, A. Ariņš, Jānis Kungs, Gelings, E. Gūža, R. Bite, E. Klintskalns, K. Arnīts, J. Ozols, A. Šmitu, E. Žiglevics, Krauze, R. V. Bērziņš, K. Kleķeru, Jānis Geldners, J. Purņa, Konrads J., P. Dambītis, J. Rozentals, K. Krieviņu, Kārlis Bike, Kantors, R. Zīle, P. Lašu, I. Kaminsku, N. Kalniņš, E. Jakobsonu, B. Laizans, A. Dzelzkalnu, J. Desis, J. Laiviņu, Goņu G., K. Jaunzems, Heidena J., J. Plaudis, K-ns J., E. Birznieks, A. Briedis, T. Kiesners, J. Breikšs, A. Vītoliņš, K. Šmits, A. Druķerts, J. Brimmerbergs, P. Blaubergs, Andrejs Bērziņš, Kortans, Baumans, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), F. Klaubergs, Vilis Altbergs, A. Ķilers, J. Liepiņu, Janis Lāva, Fricis Borgs, A. Hazners, Kleinhofs-Mazmuižnieks, K. Ķesteris, E. Jurkovsku, J. Krustvīrs, J, Kalniņu, J. Graudiņš, F. Jansons, P. Pētersons, A. Gulbe, Ozols., Jānis Pārstrauts, Nezināmi teicēji (skolasbērni), Becenbergs, Teodors Kārkluvalks, Bērziņs, Kristaps Bahmanis, Ansis Bandrevičs, Paegļu Mārtiņš, Reinis Ebelis, Jānis Avens, Ilze Lejniece, Kārlis Reiznieks, Anna Saliņa, Trīne Saulīte, Jānis Sīlis, Minna Vaska, Kārlis Apsītis, Alvīne Cirīte, Elīze Gūtmane, J. Bergmans1811
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2667DSlvSkrabju Ferdinanda dainu vākumsF. Skrabju, Reinis Alauns, A. Skrabis, E. Kārkliņu, Kārlis Kreims, Pāvils Jansons, Sk. Heniņš J. Pūņi, K. Dinsbergs, Rundels, Ansis Lerhis-Puškaitis, K. Pētersonu, Karpu J., A. Dekšenieku, F. Simanovičs, Fricis Borgs, J. Mateusu, Augusts Bīlenšteins, Karps J., Jānis Kovaļevskis, J. Saržants, P. Lašu, Nezināmi teicēji (Daži baltijas semināristi), J. Plāķu, J. Rausmans, A. Blusa, F. Mierkalns, A. Pločkalne, Matīss Ārons, K. Šmitu, Hermansonu A., J. Akmentiņu, J. Mazvērsīts, M. Celmiņu, F. Pakalnu, A. Jansons, Jānis Dreimanis, P. Hirša, K. Ķuzis, K. G. Freidenfelds, P. Ragovsks, Ansabergs, T. Ērenstreits, Ermanis Pīpiņš-Vizulis, A. Kreicbergs, K. Saržants, Herteļu A., E. Jakobsonu, J. V. Gudža, J. Melders, K. Ozoliņš, A. Boze, A. Kromšu, L. Griens, Taupmans, Jānis Pločkalns, Ieviņš, Rode, Branks, J. llsters, Sēja J., J. Matisons, Jānis Ansabergs, Valdovska., Otis Kirsteins, J. Jansons, J. Ramans, Jānis Punka, J. Davids, J. Grestes, A. Saulīts, J. Priedīts, J. P., E. Gūža, F. Ieviņš, Kārlis Ports, F. Kleinhofs, Melperts, J. Ozols, R. Simanovičs, Blumbergs., Mārtiņš Šimiņš, A. Maturs, J. Saržanfs, J. Vulfs, Krauze, K. Bankers, P. Rubens, K. Kleķeru, H. Visendorfs, J. Lašu, E. Briedis, Juris Simenovs, Konrads J., ņa D. krāj. Bruniņu J., Retlings, P. Dambītis, J. Rozentals, K. Krieviņu, F. Dumpis, Kantors, P. Rozentals, T. Grīnbergs, O. Kanavlņš, I. Kaminsku, J. Bole, J. Krūmiņu, F. Osis, F. Fišers, J. Plaudis, K-ns J., J. Ezers, Jānis Baumanis, O. Plačs, A. Pumpīts, J. Kauliņš, Katrine Brežinska, Jēkabs Kurpnieks, M. Ansabergu, A. Hazners, F. Puķīts, Jūlijs Gobziņš, E. Dinsbergs, Kalniņš, R. Jirjens, Mednis, A. Rodes, Lamsters, J. Nameitu, Jānis Pārstrauts, Viesturs., Ininbergu J., Bērziņs, Bērziņš, Ludis Bērziņš, Georgs Frīdrihs Bitners, Bangpūtis, Krišus Kurpnieks, D. Balods504
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2736DSlvFriča Brīvzemnieka dainu krājumsFricis Brīvzemnieks, Miks Gusts Dandens, K. Šteinbergs, Rīgas semināristi, Jānis Jātnieks, J. llsters, Reinis Alauns, A. Kope, J. Priedīts, P. Dreimaņu, Kārlis Kreims, Augusts Bīlenšteins, J. Davids, A. Lābanu, R. Bērziņš, Ludis Bērziņš, Matīss Ārons, M. Freimane, F. Simanovičs, P. Lašu, Pēteris Blaus, J. Akmentiņu, J. Matisons, Jānis Punka, P. Stīpnieks, Pāvils Jansons, J. Saržants, F. Osis, A. Boze, Rode, Jānis Bajars, Šķobe, J. Ramans, F. Pakalnu, P. Hirša, Voldemārs Vankins, J. Neimans, J. Ozols, J. Riteris, P. Sprinčs, O. Kanavlņš, J. Plāķu, F. Spāre, K. Teiers, F. Malbergs, J. Palevičs, Indriksone K., Kristaps Alksnis-Zundulis, Georgs Frīdrihs Bitners, D. Balods, A. Pločkalne, E. Kārkliņu, J. Taupmans, K. Šmitu, K. Dinsbergs, K. Pētersonu, A. Ūdru, M. Celmiņu, J. Tauriņš, A. Saulīts, A. Paeglis, K. Dauguls, E. Gūža, K. G. Freidenfelds, Straume (Vaidelots), J. Līdaku, M. Spriņģis, A. Maturs, Krauze, J. Mislņš, P. Akmens, K. Pavars, J. Dzensteins, E. Briedis, A. Seibe, K. Krieviņu, A. Dekšenieku, Kārlis Bike, A. Klaustiņš, F. Dumpis, F. Ruiga, J. Ķemers, I. Kaminsku, J. Spēkaiņu, P. Spalis, K. Blaubergs, K-ns J., J. Ezers, K. Ozoliņš, Palejs J., A. Nesaules, Jānis Baumanis, A. Meija, Fricis Borgs, M. Klusiņš, L. Jansonu, A. Rudzišu, Jānis Pločkalns, Are E., F. Mierkalns, Padegs M., Bangpūtis, Lavīze Ķemere, Branks, D. Lauciņš, A. Strādnieks, J. Mežmalu, Rundels, Hermansonu A., M. Baumans, M. Starķis, Lanija, A. Ariņš, J. Lauva, A. Šķerbergs, Jānis Kungs, Gelings, Eliass V., F. Ieviņš, J. Hollanders, A. Kalniņš, R. Bite, E. Klintskalns, K. Arnīts, F. Kleinhofs, K. Kalniņš, Mārtiņš Šimiņš, Ansabergs, J. Vulfs, Buclers, J. Grīnberģis, T. Ērenstreits, K. Kleķeru, Zaļenieks, H. Visendorfs, J. Purņa, J. Kļaviņš, ņa D. krāj. Bruniņu J., Ermanis Pīpiņš-Vizulis, Retlings, K. Treiliba, J. Steinbergs, Jānis Kovaļevskis, Ansis Lerhis-Puškaitis, P. Poriteru, A. Kreicbergs, K. Saržants, R. Zīle, Pakšķis J. (Betrums), J. Bole, K. Blūms, J. Jankovskis, J. Graudiņu, A. Miķelsonu, Matiņš M., Atis Otis Kauliņš, G. A. Friedrihsens, J. Rubenis, Heidena J., F. Planics, P. Galiņš, J. Breikšs, P. Lodziņš, Mežiņš, A. Vītoliņš, Fricis Gaike, Lote, O. Mačiņš, Bertelsons, P. Caunīts, J. Ozolu, O. Krēgers, Bredenfelds, O. Plačs, Tomsons, J. Rožu, P. Pakalns, J. Kauliņš, A. Redlihs, E. Aizderdzis, Bīlenšteina māte, J. Rausmans, Ratarmans, Lienevalds, E. Dinsbergs, T. Ragovsks, A. Kleinhofa, Jānis Balods, P. Kalniņš, Taupmans, Hollanderu A., V. Strautiņš, F. Jansons, M. Kažoku, B. Jaunzemju, K. Olte, A. Simsonu, Jānis Pārstrauts, Ieviņš, Ķīsis J., E. Dumbure, Kristaps Bahmanis, Nikolajs Puriņš, Jānis Avens, Medarnieks1490
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2799DSlvE. Žiglevica dainu vākumsE. Žiglevics, R. Bērziņš, Jānis Kovaļevskis, D. Lauciņš, A. Maturs, J. Spēkaiņu, Matīss Ārons, Kārlis Kreims, J. Līdaku, P. Ragovsks, F. Simanovičs, Augusts Bīlenšteins, Reinis Alauns, J. Tūbu, J. Mazvērsīts, Roberts Vulfs, K. Dinsbergs, Karps J., Vaselis, Ansis Lerhis-Puškaitis, J. Palevičs, Fricis Brīvzemnieks, E. Letermans, J. Saržants, P. Rozentals, J. V. Gudža, A. Gulbe, Otis Kirsteins, J. Jansons, A. Lābanu, K. G. Freidenfelds, M. Freimane, M. Spriņģis, Mārtiņš Šimiņš, J. Vulfs, A. Kope, Ermanis Pīpiņš-Vizulis, J. Miežu, Nezināmi teicēji (Daži baltijas semināristi), A. Hazners, Jānis Kleinbergs, Rīgas semināristi, J. Taupmans, Rundels, P. Hirša, J. P., Karpu J., A. Dekšenieku, K. Saržants, J. Jankovskis, E. Jakobsonu, J. Ezers, J. Rožu, Katrine Brežinska, Jānis Pārstrauts, Kristaps Alksnis-Zundulis, Jānis Bergs, Ludis Bērziņš, Georgs Frīdrihs Bitners, Dāvis Ozoliņš, Bērziņš, Branks, A. Pločkalne, E. Kārkliņu, M. Baumans, K. Pētersonu, M. Celmiņu, J. Davids, A. Šķerbergs, Voldemārs Vankins, E. Gūža, E. Klintskalns, E. Žagats, P. Rozens, J. Ozols, J. Stūrmans, F. Skrabju, T. Ērenstreits, Jānis Geldners, P. Sprinčs, Pāvils Jansons, J. Skurbe, A. Klaustiņš, A. Purpeteru, Krausurbis, J. Plāķu, K. Ozoliņš, Pumpurs, Viesturs, E. Klintnieku, F. Spāre, A. Jass, P. Miļuns, J. Ģirģens, Jēkabs Kurpnieks, Janis Lāva, Fricis Borgs, L. Griens, E. Dinsbergs, T. Ragovsks, Iklavs, P. Plavinskis, Jānis S., Jānis Pločkalns, Krišus Kurpnieks, J. Dūks, J. Sveikuls, Sk. Heniņš J. Pūņi, A. Strādnieks, Miks Gusts Dandens, K. Šmitu, 1. Jansons, M. Starķis, J. Dziedātājs, J. Akmentiņu, J. Matisons, E. Stiprais, P. Dreimaņu, Jānis Punka, A. Saulīts, J. Mūrnieks, Jānis Kungs, Gelings, Eliass V., J. Priedīts, J. Neimans, J. Hollanders, J. Upīts, J. Ūziņš, F. Kleinhofs, A. Peitāns, I. Legzdu, Ansabergs, P. Zievalds, Krauze, K. Ezeriņš, K. Bankers, P. Akmens, K. Kleķeru, A. Vilks, P. Strautzeļu, J. Alkšņu, Janfelds, J. Steinbergs, J. Rozentals, Fricis Mūrnieks, J. Zegners, J. Kalniņš, P. Poriteru, A. Kreicbergs, Eglītes N., Kārlis Bike, F. Ruiga, P. Lašu, J. Ķemers, Skreija, K. Blūms, Šepskis, F. Indriksons, P. Skušķis, J. Dīriķis, F. Planics, P. Lodziņš, K. Šmits, Palejs J., A. Druķerts, P. Caunīts, J. Veckalna, Vagners, M. Leitis, V. Rempu, Jānis Baumanis, A. Boze, M. Siliņš, A. Meija, Vilis Altbergs, K. Bušvehters, J. Rausmans, J. Mateusu, F. Malbergs, J. Ņidre, A. Kleinhofa, E. Jurkovsku, P. Kalniņš, Helene Brunava, E. Stukuļu, A. Blusa, J. Krustvīrs, Taupmans, J. Svilpe, J. Gailīts, A. Rodes, A. Vieglo, D. Straudovskis, E. Kjaviņš, G. G., J. Bodnieks, A. Kadeģis, Nezināmi teicēji (skolasbērni), Ieviņš, F. Mierkalns, Rode, Padegs M., Ansis Bandrevičs, Mikus Skruzītis, Paegļu Mārtiņš, Lavīze Ķemere, D. Balods1109
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Паказаны запісы 1-11 з 11.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.