1685-Vandzenes-pamatskola-01-0012
РасшыфроўшчыкUna Smilgaine
СкончаныТак
ПрынятаТак
Створаны2021-05-18 15:41:39
Адноўлены2021-05-31 13:40:26
Расшыфроўка

97

Mīļā Māra aitas cirpa,
mana klāva dibenā.
Es padevu dievpalīgu,
man uzsedza villainīti.

Teicējs: Fr. Gulbis.

98

Dieviņš sēja sudrabiņu,
celmainā līdumā.
Sēj Dieviņi manu tiesu,
vienas birzes platumiņu.

Teicējs: Fr. Gulbis. 30 g.v.

99

Lēni, lēni bērziņš auga,
lēni lapas darināja.
Lēni augu pie māmiņas,
gudru ņēmu padomiņu.

Teicēja: Anna Gulbis.

100

Nava man Dieviņš tālu,
kā tie mani bālēliņi.
Še ceļas, še guļas,
zem Dieviņa kājiņām.

Teicējs: Fr. Gulbis.

101

Zirgi zviedza, velni brauca,
straujupītes maliņā.
Dieviņš stāv maliņā,
apjozies zobentiņu.

Teicējs: Fr. Gulbis.

102

Upe nesa ozoliņu,
ar visām bitītēm.
Dravinieka līgaviņa,
tek gar malu raudādama.

Teicēja: Taiga Gulbis. 10 g.v.

103

Laima stāv kalniņā,
asariņas slaucīdama
Redzēj mani lejiņā
ar nelieti runājot.

Teicējs: Fricis Gulbis 30 gadus vecs.

104

Laimā gāja ar Nelaimi,
pa visām laipiņām,
Griezies Laima atpakaļ,
svied Nelaimi ūdenī.

Teicējs: Fr. Gulbis.

105

Ai upīte olainīte,
tavu daiļu līkumiņu.
Visapkārt ievas zied,
vidu saule ritināja.

Teicējs: Fricis Gulbis 30 gadus vecs.

106

Es savam mīļajam,
sila ziedus cimdus adu.
Lai viņš mani tā mīlēja,
kā bitīte sila ziedus.

Teicēja: Anna Ozols. 15 g.v.

107

Kam tie zirgi,
kam tie rati.
Saules mātes duru priekš.
Dieva zirgi, Laimes rati,
Saules meitas precinieki.

Teicējs: Fricis Gulbis 30 gadus vecs.

108

Paēduši, padzēruši
pateicam Dieviņam.
Dieva galds, Māras maize,
mūsu pašu sūra vara.

Teicējs: Fr. Gulbis.


Расшыфраваць тэкст
KrājumsArchives of Latvian Folklore
KolekcijaCollection of Vandzene 6-year Primary School
Atslēgvārdi

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.