1748-Ainazu-pamatskola-2-0017
РасшыфроўшчыкLigaLidaka
Скончаны
Прынята
Адноўлены2016-02-17 19:12:05
Расшыфроўка

1435

3. Dziedātāju māsu devu
Ķildīgam tautiešam:
Grib tautietis ķildu celt,
Staigā māsa dziedādama.

1436

4.Saki dziesmas, bālēliņ,
Jaunākām māsiņām,
Tu staigāji tālu zemi,
Tu dziemiņu daudz dzirdēji.

1437

5. Kādi bija tie ļaudiņi
Vārgam tur māmuliņu!
Es to savu māmuliņu
Padomam vien turēju.

1438

6. Lodes, skrotis garām skrēja,
Uguns acis svilināja,
Spožais zobentiņš
Ap galviņu laistijās.

1439

7. Droši bridu to upīti,
Zināj' oļi dibenā:
Droši jēmu to meitiņu,
Zināj' labu tikumiņu.

1440

8. Smejiet ļaudis dziesmiņai
Nesmejāt valodiņā.
Dziesmiņ man izdomāta,
Valodiņa dieva dota.

1441

9.Teic man dziesmas, meža māte,
Tu dziesmiņu daudz zināji:
Tev stāstija lakstīgala,
Krūmiņa sededama.

1442

10. Pavaicāju dieva dēlu,
Ko' dar' manis tēvs māmiņa
Vai tie kūla dieva rijas
Vai mēš, dieva laidariņu?

''Tie nekūla, tie nemēsa,
Vieglu darbu vien darija
Augstos saules kalniņos;
Tētis pūta, āža ragu,
Granot [ganot] dieva kumeliņus.
Māte kāra villainites,
Zeltābeļu zariņos.

Расшыфраваць тэкст
KrājumsArchives of Latvian Folklore
KolekcijaCollection of Ainaži 6-year Primary School
Atslēgvārdi

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.