0179-Nidera-vakums-01-0007
KrājumsArchives of Latvian Folklore
KolekcijaCollection of Jānis Nīders
Atslēgvārdi
Atšifrēja Zane_Bicevska
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2018-03-19 17:10:12
Atšifrējums

70

Klausies mana līgaviņa, 
Kur es jāšu pieguļā:
Kur skan mana vaŗa taure,
Kur zviedz bēri kumeliņi. 
Aiz kalniņa vaŗa taure,
Purvā bēri kumeliņi.

71

Kur iesi puisīti,
jauns ņemdams sievu?
Taisīšu laiviņu
Straujupes malā:
Laidīšu sieviņu
Uz Kurzemi.

72

Simtu rubļu es nodzēru,
Uz kumeļa sēdēdams:
Vēl nodzertu otru simtu,
Kaut kumeliņš nedancoj's

73

Migla, migla, liela rasa,
Man bāliņš piegulā;
Ai, migliņa, ai, rasiņa,
Noej jūŗas maliņā. 

74

Purā vēlu bērza siekstu,
Ka nedega līdumā;
Kaŗā sūtu tautu dēlu, 
Ka tas mīļi nedzīvoja. 

75

Redzi, redzi, kas tam tika, 
Visu krogu dzērājam:
Zirgs nogāja malkas ceļu,
Žagars rāva cepurīti.

76

Ak tu manu gŗūto mūžu,
Kā es tevi nodzīvošu;
Guldamās sviedrus slauku
Celdamās asariņas.

77

Bārenītei, bedulītei,
Grūta dzīve pasaulē:
Bargi kungi, ļauni ļauts,
Viņas tēva pajumtē.

78

Dod, māmiņa, kam dodama,
Atraiknīšam vien nedod:
Atraiknīšam auksta roka,
Divreiz mīti gredzentiņi. 

79

Liela, gaŗa ganu meita,
Bez darbiņa ganos gāja;
Sīka maza man māsiņa
Trīs darbiņus līdzi ņēma. 

80

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Ar vērsīti pūru velk:
Būt klausīsi bāleliņu,
Jūgtu bēru kumeliņu. 

81

Baliņš man ķēdes kala.
Nelaiž jaunas tautiņās;
Rāvu pušu brāļu ķēdes,
Gāju  jauna tautiņās. 

82

Kad es gāju tautiņās,
Katram savu ziedu devu:
Priedei cimdus, eglei zeķes,
Bērzam smalki prievietiņi,
Pašam resnam ozoliņam
Divkāršīgi zīžu jostu. 

83

Palīgosim mēs, māsiņas,
Nu kopā tikušās,
Dievs to zin citu gadu,
Kur kuŗa līgosim:
Cita tautu rociņā,
Cita smilšu kalniņā.
Kuŗa  tautu rociņā
Tā par gadu sesto nāca
Sav bāliņu apraudzīt;
Kuŗa smilšu kalniņā,
Tās vairs mēs neredzēsim. 

84

Jānīts nāca par gadiņu
Sav bērniņu apraudzīt.
Nāc, Jānīti, vai nenāc,
Nu vairs visu neredzēsi.