KrājumsArchives of Latvian Folklore
KolekcijaCollection of Jānis Nīders
Atslēgvārdi
Atšifrēja Zane_Bicevska
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2017-12-22 16:12:35
Atšifrējums Kur naidiņu neturēja.

9

Projam jāiet, projam, jāiet,
Es nevaru še palikt.
Paliek mieži, paliek rudzi,
Kā nosēti, neecēti,
Paliek mana līgaviņa
Saderēta - neprecēta.

10

Jānīts nāca par gadiņu
Sav bērniņu aplūkot,
Vai ēduši, vai dzēruši,
Vai ir badā aizmiruši? 
Paēduši, padzēruši,
Ir Jānīti gaidījuši.
Vecu miežu alu dzēra,
Jaunu rudzu maizi ēda.

11

Es atradu atradini
Jāņa rītā ganīdama:
Kur Jānītis jostu joza,
Es atradu zobentiņu.

12

Meli, meli, tautu dēls,
Seši sirmi kumeliņi. 
Es redzēju ganīdama 
Ar āzīti ecejot.

13

Adu cimdus, adu zeķes,
Nevar pūra piedarīt:
Loku baltas villainītes
Drīz pūriņu piedarīju.

14

Maksajat sveši ļaudis,
Manu pirkstu bakstījumu:
Tur palika svēta diena
Darba dienas launadziņš.

15

Kam pietrūka cimdu zeķu
Tam iedevu vīžu pāru.
Visdevītam dieveram,
Tam pietrūka cimdu zeķu,
Tam pietrūka cimdu zeķu,
 Tam iedevu vīžu pāru.

16

Sala manim kājas rokas, 
Nav māmiņas kam sacīt;
Sveša māte nebēdāja
Kā par purva cinkulīti.

17

Spelē pieci spēlmanīši
Mana zīļu vaiņadziņa;
Lec pelīte šurpu, turpu
Lai netieku nevienam.

18

Divi, divi, kas tie divi,
Kas miedziņa negulēja:
Uz meitiņām domādams
Puisis miega negulēja,
Cimdu pāri adīdama
Meita miega negulēja;
Kuŗu pāru noadīja,
To iedeva puisīšam.

19

Dižens puisis leilijās
Ņemt diženu līgaviņu;
Sak Laimiņa stāvēdama,
- Ne tik diža izaugusi. 

20

Liela, gara tautu meita
Bez darbiņa ganos gāja:
Bez darbiņa ganos gāja,
Bez pūriņa tautiņās. 

21

Mūsu ciema puiseniņiem
Viena pati karotīte;
I to pašu kraucis vilka
Pa lodziņu istabā.

22

Guli mana līgaviņa,
Kādu miegu es gulēšau:
Kungi manu kumeliņu
Pār Daugavu pārdzinuši.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.