0636-E-Zemitis-01-0010
РасшыфроўшчыкSandaS
Скончаны
Прынята
Адноўлены2017-12-06 12:59:32
Расшыфроўкаnu ģimene atpūtas, paēda pusdienas un tad devās katrs uz savu pusi apskatīt apkārtni. Pats Kuropatkins atgūlās zālē un aizpīpoja savu gaŗo pīpi, kuru tas allaž visur nēsāja līdz. Kuropatkina dēls novērojis, ka uz Velnalas sazīmēti dažādi zīmējumi un vārdi, kuŗus drošākie Velnalas apmeklētāji bija tur iegriezuši. Jaunais Kuropatkins par visu makti gribējis arī savu vārdu iegriezt Velnalas klintī, lai tādējādi ikkatrs viņu iedomātu, līdz uzskatītu viņa vārdu. Gan tēvs viņu brīdinājis, jo tieši zem tiltiņa lēnēm, uz gurām vajadzēja uzkapt dēlam, lai izpildītu savu nodomu, strauji mutoļoja Gauja. Tieši zem tiltiņa atradās tumšs atvars, kuŗš patstāvīgi mutuļoja. Dēls tēva brīdinājumu nav uzklausījis, bet gan pārgalvīgi uzkāpis uz tilta lānes un izvilcis savu tēva dāvāto sudraba nazīti, ar kuŗu sācis savu vārdu iegriezt. Piepēži jaunais Kuropatkins sagrīļojies, iekliedzies un piepēži iekritis Gaujas atvarā, kuŗš dobji ŗūkdams un mutuļodams sagrābis savā varā slīkoni un ievilcis dziļumā. Tēvs vēl nemaz nebij attapies pieskriet pie Gaujas, kad jau viņa dēls bija nozudis. Tikai viņa nazis bija palicis klintī karājamies. šis nazis stāvējis tur iedurts 13 dienas un naktsi, līdz dienā uz četrpadsmito iesperis tajā vietā pērkons un nazis līdz ar lielu klintsgabalu iekritis Gaujā. (Vēl šo baltu dienu redzams Velnalas klintī caurums, kur iespēris pērkons). Kuropatkina dēla līķis esot meklēt trīs dienas, bet tomēr viņu neatraduši. 
Nākošās naktīs, Gaujmalieši stāstīja, ka redzējuši pie Velnalas karājamies baltu tēlu ar spīdošu daiku rokās, tas neesot bijis nekas cits kā Kuropatkina dēls ar savu sudraba nazīti. Spokošanās pie Velna alas pārstājusēs tikai tad, kad visa Kuropatkina ģimenē pareizticīgo baznīcā noturējusi aizlūgumu par nelaimīgo dēlu. 
Teicēja: Marta Krastiņš, 30 g.v. Siguldā. Noklausījies; E.Zemītis, 19.g.v. Āraižos. 

104

Krusta pils celšana.
Teika.
Tagadējā Krustpilī, reiz vecos laikos no Prūšiem iebraucis varen dusmīgs un ietiepīgs barons. Neilgā laikā tas bija
Расшыфраваць тэкст
KrājumsArchives of Latvian Folklore
KolekcijaCollection of Ernests Zemītis
Atslēgvārdi
Vienības#LFK-636-103

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.