Baiba Bičole

AttēlsBaiba Bičole
ІмяBaiba Bičole
Papildu vārdiRumpētere
Полsieviete
SaiknesJānis Bičolis - Father
Rita Laima Bērziņa - Daughter
Ilmārs Rumpēters - Bijušais vīrs
НацыянальнасцьLatvian
Nodarbespoet
Personiska informācijaBIČOLE Baiba (prec. Rumpētere; dz. 1931.29.V Rīgā) - dzejniece.
Dz. literatūrvēsturnieka Jāņa Bičoļa un baltu filoloģes Līvijas Bičoles ģim.
Māc. Rīgas un Biržu sk., 1944 devusies uz Vāciju, kur māc. latv. bēgļu skolā. 1950 XII aizbraukusi uz ASV. Tur sākusi humanitārās studijas, taču ģim. apstākļu dēļ tās nav beigusi. Strād. par skolotāju latv. bērnu vasaras un ziemas vsk., kā arī par korektori žurn. "Universitas", no 1987 laikr. "Laiks" korektore, vēlāk redaktore.
Pirmās publikācijas 1953 ASV latv. jauniešu žurn. "Raksti". Dzejoļu krāj. "Atrita" (1966, Z. Lazdas balva), "Ceļos" (1969), "Burot" (1976), "Griežos" (1981), "Atgriežos" (Rīgā 1991, izlase) dominē romantiski jutekl. pasaules skatījums, dzīvības daudzveidības un mainīguma cildinājums pretstatā iznīcībai un pagurumam. B. dzejai raksturīga dabas un kosmosa reāliju, laikmeta radīto psihol. konfliktu ekspresīva atklāsme. Jūtama folkl. tēlainības ietekme un asociācijas, metrikā gk. verlibrs. Kopš 1985 dzejoļus raksta angļu valodā.
L. Bičole B. Aiz šodienas // Pašportreti. Ņujorka, 1965.
V. Vecgrāvis
KrājumiLatvijas literatūra
Месца нараджэння29.05.1931

Rīga
Rīga
Izglītojies
mācījies
mācās skolā Rīgā

mācījies
mācās skolā Biržos

mācījies
mācās latviešu bēgļu skolā Vācijā

studējis
studē humanitārās zinātnes, taču ģimenes apstākļu dēļ nebeidz
Apbalvojumi
1967
Zinaīdas Lazdas prēmija
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Atrita".

2001
Ērika Raistera piemiņas fonda balva