Melānija Vanaga

Імя
Melānija Vanaga
Dzimtais vārds
Melānija Šleija
Kopsavilkums
Melānija Vanaga (1905–1997), rakstniece. Kultūrvēsturiskas epopejas septiņās grāmatās "Dvēseļu pulcēšana" (1993–1999) autore. Grāmatas stāsta par latviešu tautas vēsturē svarīgiem notikumiem no 17. gadsimta līdz mūsdienām. Plaši atspoguļots 20. gadsimts. Stāstījumu papildina dokumenti, ļaužu atmiņas, teikas, vēsturiski, ģeogrāfiski un etnogrāfiski fakti. Grāmata "Veļupes krastā" ir viens no spilgtākajiem Sibīrijas izsūtījuma tēlojumiem latviešu literatūrā.

Personiska informācija
Dzimusi lauksaimnieka, lauku bankas grāmatveža Jāņa Šleijas ģimenē. Māte – Emīlija Šleija – dzimusi Ņamis – Āraišu baznīcas pērmindera meita.
1912: mācījusies Amatas (Doles) skolā.
1925: beigusi Cēsu vidusskolu (sākumā M. Neijas sieviešu ģimnāzija).
1925–32: studējusi LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes Tiesību zinātņu nodaļu.
1931: laulības ar žurnālistu Aleksandru Vanagu (nošauts 1942. gadā).
1932: piedzimst dēls Alnis Vanags (1932–1990)
1929–38: strādājusi Rīgas apgabaltiesā un zvērināto advokātu juridiskajā konsultācijā Tiesu palātā, līdztekus strādājusi Latvijas radiofonā un laikrakstā "Brīvā Zeme".
No 1938: kad vīru Aleksandru Vanagu pārceļ no laikraksta "Brīvā Zeme" uz Daugavpili par laikraksta "Daugavas Vēstnesis" atbildīgo redaktoru, ģimene dzīvo Daugavpilī. Melānija Vanaga vadījusi laikraksta "Daugavpils Vēstnesis" nodaļu "Mājsolim".
1940: atbrīvota no darba, dzīvojusi Drabešu pagastā.
1941. gada 14. jūnijs: kopā ar dēlu Alni izsūtīta uz Sibīriju, dzīvojusi Krasnojarskas novada Tjuhtetas rajonā. Strādājusi dažādus darbus, galvenokārt Tjuhtetas lopu bāzē.
1957: atgriezusies Latvijā, dzīvojusi Cēsu rajona Drabešu ciemā.
1957–62: strādājusi par kolhoza gani.
Kopš 1962: dzīvojusi Rīgā pie dēla, 2 gadus strādājusi Jūrnieku ēdnīcā par garderobisti.
1994: apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni.
Citātu galerija
"Šī grāmatu virkne ["Dvēseļu pulcēšana"] ir unikāls veikums latviešu literatūrā, tajās attēlota vairāku paaudžu, kā arī pašas Melānijas Vanagas dzīve latviešu tautas vēstures kontekstā. "Veļupes krastā" ir viens no spilgtākajiem Sibīrijas izsūtījuma tēlojumiem latviešu literatūrā."

Astrīda Vite. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.

Par grāmatu "Mātescilts" (1995)

"No vienas puses, tā ir iespaidīgāka par jebkuru vēsturisko romānu vai līdz šim lasītajām memuāru grāmatām, no otras apbrīnojami viegli gaistošs un trausls (t.i., viegli aizmirstams) veidojums. Žanrisko piederību pietiekami skaidri formulējusi autore. Proti, Mātescilts nav ne atmiņas, ne beletrizēts vēsturisks pētījums, ne arī kas cits tamlīdzīgs, bet gan, īsi un precīzi, "dvēseļu pulcēšana" (ne katrs autors spējīgs radīt savu personisko žanru). Arī žanra specifiku brīnišķīgi definējusi pati Melānija Vanaga: "..par to, ko es rakstu, vēl neviens nav rakstījis un neviens cits bez manis arī nevar uzrakstīt." Jebkurš vētures apcerētājs – vis
viens, literāts vai vēsturnieks, profesionālis vai diletants saskaras ar milzīgo savulaik jau sacerēto vēsturisko tekstu spiedienu, kas parasti ievirza viņa rakstīto jau iepriekš paredzamā gultnē. Ir "lielā" vēsture (valdītāju biogrāfijas, sociālie satricinājumi, kari, līķu piramīdas), un ir "mazā" vēsture, kas viscaur pakļaujas un piekļaujas "lielajai". Citiem vārdiem, "mazā" vēsture ir neobligāts "lielās" komentārs (šāda attieksme labi jūtama bezmaz visās līdz šim izdotajās memuāru grāmatās). Manuprāt, tieši šā tekstu blāķa spiediena trūkums rada Melānijas Vanagas grāmatas pievilcību. Tā nav vēsture tajā nozīmē, kādā mēs to parasti uztveram – kā faktu un notikumu ķēdīti, kurā viss ir savā vietā un kur katrs fakts rada par sevi mānīgu
priekšstatu, ka tas bijis nepieciešams un likumsakarīgs. Tā nav arī vēstures koncepcija (kaut ari pieļauju iespēju, ka, iznākot visiem Dvēseļu pulcēšanas sējumiem, varēs saskatīt Melānijas Vanagas visai specifisko
vēstures koncepciju). Visdrīzāk tā ir absolūtā brīvība: klīstot pa tām cita acīm knapi samanāmajām spēka līnijām, ko vēstures tekstā ir ieaudusi Melānijas Vanagas dzimta, viņa kā personisku pārdzīvojumu uztver visu vēsturi, nešķirodama faktus un notikumus lielos un mazos."

Guntis Berelis. Tas, ko neviens cits nevar uzrakstīt. Diena, Nr.116 (19.05.1995)

Profesionālā darbība
1930: sākusi publicēties. Rakstījusi aprakstus un esejas.
No 1958: vākusi materiālus par dzimtā pagasta un tā apkārtnes māju vēsturi, teiku pierakstus, dokumentus. Vākums 100 sējumos daļēji deponēts Nacionālajā bibliotēkā. Uz šo materiālu pamata uzrakstīta kultūrvēsturiska epopeja "Dvēseļu pulcēšana" (7. sējumi).
1991: "Ceļi un atceļi" (atmiņu, dzejoļu un eseju krājums kopā ar Astrīdi Ivasku).

"Dvēseļu pulcēšana"

1991: "Veļupes krastā" (kardināla J. Vaivoda prēmija, 1993)
1993: "Tēvacilts" (E. Veidenbauma prēmija, 1994)
1995: "Mātescilts"
1995: "Baiļu birgā"
1996: "Dziesmu vara"
1997: "Iedzīvoju pasakā"
1998: "Saules gadi un dzisums"2010: teātra izrāde "Veļupes krastā" (Latvijas Nacionālais teātris, režisors Valters Sīlis).
2016: filma "Melānijas hronika" uzņemta pēc grāmatas "Veļupes krastā" motīviem (Mistrus Media, režisors Viesturs Kairišs).
Birth time/place04.09.1905
Drabeši
Drabeši, Drabešu pagasts, Cēsu novads
Dzimusi Drabešu pagasta Sermuļos.

Residence1925 – 1938
Rīga
Rīga

1938 – 1940
Daugavpils
Daugavpils

1940 – 1941
Drabešu pagasts
Drabešu pagasts, Cēsu novads

1941 – 1957
Tjuhteta
Tyukhtet, Krasnoyarsk Krai, Russia

1957 – 1962
Cēsu novads
Cēsu novads

1962 – 1997
Rīga
Rīga
Education1912
Amatas pamatskola
Amatas pagasts
Amatas pagasts, Cēsu novads

Mācījusies Doles (Amatas) pamatskolā.


1925
Cēsu Valsts ģimnāzija
Raunas iela 7, Cēsis
Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

1925 – 1934
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Nepabeigtas studijas Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē; studiju virziens: tieslietas.


1925
Margaritas Neijas sieviešu ģimnāzija
Raunas iela 7, Cēsis
Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Working place1929 – 1932 (Прыкладная дата)
Rīga
Rīga

Strādājusi Rīgas apgabaltiesā un zvērināto advokātu juridiskajā konsultācijā Tiesu palātā.


1932 – 1938 (Прыкладная дата)
Laikraksts "Brīvā Zeme"
Rīga
Rīga

1932 – 1938 (Прыкладная дата)
Latvijas Radiofons
Doma laukums 8, Rīga
Doma laukums 8, Rīga, LV-1050

1938 – 1940
Laikraksts "Daugavpils Vēstnesis"
Daugavpils
Daugavpils
Vadījusi laikraksta "Daugavpils Vēstnesis" nodaļu "Mājsolim".

1941 – 1957
Tjuhteta
Tyukhtet, Krasnoyarsk Krai, Russia
Strādājusi dažādus darbus, galvenokārt Tjuhtetas lopu bāzē.

1957 – 1962
Cēsu novads
Cēsu novads
Strādājusi par gani Cēsu rajona kolhozā.

1962 – 1964
Rīga
Rīga
Strādājusi Jūrnieku ēdnīcā par garderobisti.
Participation in organisations1995
Student Sorority "Daugaviete"
Goda filistre
Deported14.06.1941 – 1957
Tjuhteta
Tyukhtet, Krasnoyarsk Krai, Russia
Place/time of death23.09.1997
Rīga
Rīga
Buried28.09.1997
Baltezera kapi
Baltezera iela 2, Baltezers, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164
Museums2000
Amatas pamatskola
Amatas pagasts
Amatas pagasts, Cēsu novads

Melānijas Vanagas piemiņas istaba.


2014
Melānijas Vanagas muzeja virtuālā ekspozīcija "Esi pats!" Ekspozīcijas pamatā ir padomju varas represijas pret Latvijas iedzīvotājiem no pagājušā gadsimta 40. gada līdz 1957. gadam. Ekspozīciju veido piecu personu Aļņa Vanaga un vēl četru bērnu, ar kuriem kopā viņš nonāk Sibīrijā, stāsti. Viņi visi ir pieminēti Melānijas Vanagas autobiogrāfiskajā darbā "Veļupes krastā", taču viņu stāsti tur nav izvērsti.Ekspozīcijas autore: kultūras vēsturnieces Elīna Kalniņa.

http://www.esipats.lv/
Apbalvojumi
1993
Kardināla Juliāna Vaivoda fonda balva
Balva piešķirta par Sibīrijas atmiņu grāmatu "Veļupes krastā".

1994
The Order of Three Stars
IV šķira
Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece ar Ordeņa domes 1994. gada 7. novembra lēmumu.

1994
Eduarda Veidenbauma literārā prēmija
Prēmija piešķirta par dokumentālo romānu virknes "Dvēseļu pulcēšana" pirmo grāmatu "Tēvu cilts".

Kartes leģenda

Паказаны запісы 1-22 з 22.
#МесцаДатаТыпVietas tips
  
1Drabeši
(Drabeši, Drabešu pagasts, Cēsu novads)
04.09.1905Birth time/placeVillage
2Daugavpils
(Daugavpils)
1938 - 1940ResidenceCity
3Rīga
(Rīga)
1962 - 1997ResidenceCity
4Tjuhteta
(Tyukhtet, Krasnoyarsk Krai, Russia)
1941 - 1957ResidenceCity
5Cēsu novads
(Cēsu novads)
1957 - 1962ResidenceRegion
6Rīga
(Rīga)
1925 - 1938ResidenceCity
7Drabešu pagasts
(Drabešu pagasts, Cēsu novads)
1940 - 1941ResidenceParish
8Rīga
(Rīga)
23.09.1997Place/time of deathCity
9Tjuhteta
(Tyukhtet, Krasnoyarsk Krai, Russia)
14.06.1941 - 1957DeportedCity
10Baltezera kapi
(Baltezera iela 2, Baltezers, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164)
28.09.1997BuriedCemetery
11Raunas iela 7, Cēsis
(Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101)
1925EducationBuilding, house
12Amatas pagasts
(Amatas pagasts, Cēsu novads)
1912EducationParish
13Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1925 - 1934EducationBuilding, house
14Raunas iela 7, Cēsis
(Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101)
1925EducationBuilding, house
15Tjuhteta
(Tyukhtet, Krasnoyarsk Krai, Russia)
1941 - 1957Working placeCity
16Rīga
(Rīga)
1929 - 1932Working placeCity
17Rīga
(Rīga)
1932 - 1938Working placeCity
18Doma laukums 8, Rīga
(Doma laukums 8, Rīga, LV-1050)
1932 - 1938Working placeBuilding, house
19Daugavpils
(Daugavpils)
1938 - 1940Working placeCity
20Cēsu novads
(Cēsu novads)
1957 - 1962Working placeRegion
21Rīga
(Rīga)
1962 - 1964Working placeCity
22Amatas pagasts
(Amatas pagasts, Cēsu novads)
2000MuseumsParish

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.