Joahims Brauns

Attēls
Імя
Joahims Brauns
Saiknes
Dora Brauna - Mother
Personiska informācija

BRAUNS Joahims ( *1929.11.VIII Rīgā – †2013.5.VI Jeruzalemē ) – vijolnieks, pedagogs, muzikologs. Māte klaviersp. ped. Dora B., tēvs – tautskolotājs Izraels B., brālis – pianists Hermanis B. Vijoļsp. sācis mācīties pie J. Gurviča. 1941.14.VI  12 g. vecumā kopā ar vecākiem izsūtīts uz Sibīriju, kur turpin. nodarboties ar mūziku. Pateicoties Glazunova kvarteta pirmā vijolnieka I. Lukaševska autoritātei un  gādībai, talantīgajam zēnam  un viņa mātei bijis atļauts pārcelties uz Novosibirsku un turpināt muzikālo izglītību. 1945 gadā radusies iespēja atgriezties Rīgā, kur B. iestājies JMMV vijoļspēles klasē, bet 1946 uzsācis studijas pie K. Briknera LVK, ko abs. 1951.  No 1950-56 viņš bijis RdSO mūziķis, uzstājies kā solists koncertos un radio raidījumos. 1953-70 bijis vijoļsp. ped EDSMV. Viņa audzēkņu vidū O. Kagans, I. Krivojs, A. Pauls, S. Ozolīte, N. Levins, D. Šēmers u.c. 1954. B. iestājies Maskavas valsts kons. aspirantūrā stīgu instr. vēstures un metodikas nodaļā, kur stud. pie Ļ. Ginsburga. No 1957  pasn. vijoļmākslas vēsturi un vijoļsp. metodiku JMMV, 1957-71 publicējis > 200 rakstus un recenzijas par vijolnieku koncertiem u.c. mūzikas dzīves notikumiem laikr. Rīgas Balss, Literatūra un Māksla un Cīņa. 1964 ieguvis mākslas zinātņu kandidāta grādu. Kopš 1972 jūlija dzīv. un strād. Jeruzalemē, Izraēlā. Sākumā bijis vijoļsp. ped. Jeruzalemes kons. un pasn. Telavivas U. No 1976 darbojies Bar-Ilan U muzikoloģijas departamentā, drīz kļūstot par profesoru un tā vadītāju. B. bijis vieslektors Floridas Valsts, Hamburgas, Indianas, Insbrukas, Lucernas U un arī LMA. Bijis starptautiski pazīstams senās un laikmetīgās mūzikas kultūras pētnieks. Regulāri piedal. Rietumeiropas un ASV muzikologu konferencēs. Izstrādājis zinātniskos darbus latviešu, krievu, ebreju, vācu un angļu valodās par senās Ljas, Bizantijas, senās Izraēlas un Palestīnas mūz. instrumentāriju, instr. mūz. interpretācijas, ebreju un senebreju folkloras stilistiku u.c. jautājumiem.

Darbi:Latviešu un čehu mūzikas sakari // Karogs, 1958. V, 130.lpp.; Latvijas Valsts konservatorijas vijoļu klases // Karogs, 1959. XI; Vijole un alts, R., 1961; Vijoļmākslas attīstība Latvijā, R., 1962; Vijoļspēles metodika, R., 1969; No latviešu instrumentālās mūzikas vēstures //LM, II, R., 1962, 115.lpp.; No latviešu un poļu mūzikas sakaru vēstures // LM, III, R., 1964, 121. lpp.; Rihards Vāgners Rīgā // LM, V, R., 1966, 287.lpp.; Instrumentālās mūzikas pirmsākumi Latvijas teritorijā // LjuM, VIII, 1975, 692.lpp.; Raksti : Mūzika Latvijā (Boiko M. sast.), R., 2002; Зреющий талант : музыка Паула Дамбиса // Советская Музыка, 1970. III;  ОчеркиомузыкалънойкулътурыСоветскойЛатвии, Ленинград1971; ЭвалъдБерзинский// Музыкалъноеисполнителъство, 7, 1972; Ein Gerichtsverfahren in Sachen des Königsberger Kaufmanns Schirach Sternberg wider Musikdirektor Richard Wagner // Musik des Ostens, 8, 1982; Zur Hermeneutik der sowjetisch-baltischen Musik : Ein Versuch der Interpretation von Sinn und Stil // Zeitschrift für Ostforschung, 1, Margburg, 1982; Jews in Soviet Music, Jerusalem, 1977;  A Report Concerning the Authentic Performance of Beethoven Seminar at the Bar-Ilan University, Bar-Ilan, 1977; Jews and Jewish Songs Elements in Soviet Music // Israeli Music Publications, Tel-Aviv, 1978; Selected Writtings on Latvian Music : A Bibliography (līdzaut. Brambats K.), Münster, 1985; Some Preliminary Considerations on the Present State of Baltic Musicology //Journal of Baltic Studies, 13, 1882; One or Two Baltic Musics? // Journal of Baltic Studies, 14, 1983, Aspects of Early Latvian Profesional Musicianship // Journal of Baltic Studies, 16, 1985; Raksti. Studies. Schriften : Mūzika Latvijā.  Music in Latvia. Musik in Lettland. Sast. un red. Mārtiņš Boiko, R. 2002 

LIT.: Grāvītis O., Darbs, kas nepieviļ // LunM,  1964. 18. I; Grīva A., Joahims Brauns// PLMD, R.,1965, 74.lpp.; Latviešu komponisti un muzikologi (Fūrmane L. sast.), R., 1989, 179.lpp.; Lūsiņa I., [interv.] Mēs varam tikai mēģināt to izprast // LunM, 1991. 27.IV; Grāvītis O., Vijolnieks, pedagogs, mūzikas zinātnieks; Boiko M., Joahims Brauns latviešu muzikoloģijā [arī angļu un vācu val.] // Joahims Brauns : Raksti : Mūzika Latvijā, R., 2002, xlii lpp.; Dambis P., Miris Joachims Brauns // Laiks, 2013. 6. VII

I. Žune

 

Birth time/place

11.08.1929
Rīga
Rīga
Place/time of death05.06.2013
Jeruzaleme
Jerusalem, Israel

Kartes leģenda

Паказаны запісы 1-2 з 2.
#МесцаДатаТыпVietas tips
  
1Rīga
(Rīga)
11.08.1929Birth time/placeCity
2Jeruzaleme
(Jerusalem, Israel)
05.06.2013Place/time of deathCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.