#FMP-1-25

Імя на арыгінальнай мове
Материалы по этнографии латышского племени. Труды этнографического отдела
Назва
Latviešu etnogrāfiskie materiāli
№ адзінкі
25
Valodas
Latvian, Russian
Place and time of recording
Skrunda
Skrunda, Kuldīgas novads,
Kuldīgas apriņķis, Kurzemes guberņa.
Published
1881, Maskava
Moscow, Russia
Atslēgvārdi
#FMP-1-25
РасшыфроўшчыкMadara Eversone
СкончаныТак
ПрынятаНе
Адноўлены2019-10-24 14:37:54
Расшыфроўка

19

Mana māte ir izgājuse uz lauku; nāc atpakaļ mājās – tavi sīki mazi bērniņi brēc un sauc pēc tevim. Sēdies savā krēsliņā, guli savā gultiņā, kur tev Jēzus māte, svētā Marija, iestādījuse, iesēdinājuse!

20

Kur tu iesi, māte? Paliec, māte! Sēdi mātes krēslā, guli mātes gultā, dari visu labu, – kā māte saviem bērniem labu dara.

21

Dieva māte, ziedu*) māte, neej kā kaķe plēzdama sēdi savā krēsliņā, guli savā gultiņā! Ar Dievu, guli vesela!

22

Ak tu māte – dusmu māte, ak tu māte – briesmu māte, ak tu māte – moku māte! Ej tu savā kambarī, gulies savā gultiņā, saraunies tu čungurā! Amen + amen +, amen +. Dievs Tēvs....

23

Uš gulēt, melnā cūka, melna jaunajās dieniņās, dieniņās! Sēd Māriņa rugājā, kājas atspēruse. Apsēdies, mīļā Māra, kā apsēdās valdeniece. Tik ciets mans vidus, kā sudraba gabals, kā zelta kausis! Tēvs mūs....

24

Piktā (?) m..ka, ko kulies, ko kraties, ko tinies kā ērkulis, ko vērpies kā vārpasta! Mīļā Māriņa, es tev lūdzos, neej ciemā melni suņi ries, melnas kaķes plēsīs. (Trīsreiz teicams.)

25

Vecs vīriņš brien par jūru, balta nūja rokā. Mīļā Māriņa, nāc manā namā, zelta krēslā – sudraba zēģele. Dievs Tēvs...

26

Mīļā Māra, sēdi uz sliekšņa – balti cimdi rokā, zaļa slota rokā! Nāk viens vecs puisis iekšā, lūdz mīļo Māriņu: "Dod man to slotiņu apslaucīt tos neveselos, laj tie neveselie paliek veseli" **).

27

Trejdeviņas (vārda) mātes nāk no kalna lejā; ne tām sāp, ne tām pampst, – paliek tik mīksta kā pūpēži, paliek par dūmiem. Trīs baltas vistiņas tup aizkrāsnē, balts ķipariņš stāv plāna vidū. Nenākat ārā, jūs redzēsiet kā jums klāsies! Tas jūs saplosīs. Es esmu jumpraviņa sētas piemietīte; laj pūš vējš kāds pūzdams, tu nevari kustināt – kā ruds akmentiņš tup savā vistiņā. Dievs Tēvs....

28

Balts vīrs stāv kalnā, sviež kamolu lejā – tur tas sviests, tur tas lai paliek. Mīļā Māriņa, neej ciemā, nedari kaunu ne Dievam, ne citiem cilvēkiem! Guli savā gultiņā! ja tu labi negulēsi, es tevi piespiedīšu ar melnas vilnas lekšu. Vidū tur tev mīksti spilventiņi, mīksti krēsliņi, kur atsvelties. Iekš tā vārda....
Расшыфраваць тэкст
Адчыніць

Vecs vīriņš brien pa jūru, balta nūja rokā. Mīļā Māriņa, nāc manā namā, zelta krēslā – sudraba zēģele. Dievs Tēvs …

An old man wades in the sea, a white stick in his hand. Dear Māriņa, come into my house, [sit on] golden chair – silver sail. God the Father...

Kartes leģenda

Паказаны запісы 1-2 з 2.
#МесцаДатаТыпVietas tips
  
1Skrunda
(Skrunda, Kuldīgas novads)
(Nav norādīts)Place and time of recordingCity
2Maskava
(Moscow, Russia)
1881PublishedCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.