objektu mīklas

Metaforā vai alegorijā ietverts jautājums mīklas objekta – kāda priekšmeta, dzīva radījuma, parādības vai darbības – uzminēšanai.


Kalējs kaļ debesīs, ogles birst Daugavā? (pērkons un lietus) (LFK 1, 4, 17)

Čigāns sēž zelta krēslā (katls uz uguns) (LFK 717, 229)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.