Palcmariešu dziesmu krājums

Nummer
60002
Benennung
Palcmariešu dziesmu krājums
Beschreibung

Viens no pirmajiem iespiestajiem tautasdziesmu krājumiem. Savācis un sakārtojis Palsmanes mācītājs F. D. Vārs, iespiedis Rūjienas mācītājs G. Bergmanis 19. gadsimta pirmajā desmitgadē.

Krājumā ievietotas 413 tautasdziesmas. F.D. Vārs, manuskriptu nosūtot G. Bergmanim min, ka dziesmu ir ap 500, bet minētajā vēstulē pēdējais numerācijas skaitlis ir 437. Pēc satura, salīdzinot ar "Latvju Dainām", aptuveni puse piederīgas precību un kāzu ciklam. Pirmais tautasdziesmu krājums, kas kārtots nodaļās, dalījumu balstītot uz dziesmu funkcionēšanu tradīcijā. Izveidotas 7 nodaļas: Lauku, Talku, Dravnieku, Kāzu, Vedēju, Panākstnieku, Raudu, tomēr kārtojums nav precīzs, jo visbiežāk teksts skatīts burtiski. Piemēram, dziesmas par vainaga darināšanu liktas "Lauka dziesmu" nodaļā, lai gan daļa tradīcijā piederīgas precību vai kāzu dziesmu ciklam.

"Palcmariešu dziesmu krājums" ir lielākā vienā vietā vienas personas savāktā tautasdziesmu kolekcija 18./19. gs. mijā. Tāda tā paliek līdz pat 19. gs. vidum, kad jaunlatvieši sāk mērķtiecīgu folkloras vākšanu.

Pirmos divus tautasdziesmu krājumus (tie atrodami:"Pirmais latviešu epigrammu krājums" un "Otrais latviešu gudrību un epigrammu krājumus") līdz ar "Palcmariešu dziesmu krājumu", izdod viena persona – G. Bergmanis –, kas vedinātu domāt, ka saturam būtu jābūt līdzīgam. Tomēr atšķirībā no tiem "Palcariešu dziesmu krājumā" lielākoties iekļautas klasiskās četrrindes, maz t. sauc. garo dziesmu. Izveidē vairāk jaušama vācu filosofa J. G. Herdera ietekme.

"Palcmariešu dziesmu krājuma" titullapā nepareizi minēts iespiešanas gads 1807. Šī gada septembris ir laiks, kad F.D. Vārs nosūtīja pirmo vēstuli G. Bergmanam ar vākumu. Sarakste un korektūtras liecina, ka izdošanas gads drīzāk ir 1808. vai 1809. gads.

Deschiffrierungs Fortschritt
97% Complete
0% Complete
3% Complete
Zeige 1-20 von 413 Einträgen.
KleinbildNummer der EinheitBenennungKategorien 
 
#ENLI-60002-20-121121Ābolaina ta pļaviņtautasdziesmas
#ENLI-60002-5-1818Adīt adu raibus cimdus
#ENLI-60002-43-274274Ai bāleli! bāleli!tautasdziesmas
#ENLI-60002-38-243243Ai caunīt vāverīt!tautasdziesmas
#ENLI-60002-21-125125Ai ļautiņi galva sāptautasdziesmas
#ENLI-60002-35-225225Ai ļautiņi ne smeijiettautasdziesmas
#ENLI-60002-5-1717Ai meiti sarkan' vaidze
#ENLI-60002-40-258258Ai meitiņas aj māsiņastautasdziesmas
#ENLI-60002-37-238238Ai ōzoliņ zem zarītitautasdziesmas
#ENLI-60002-12-6464Ai rudzīt vārpainit!tautasdziesmas
#ENLI-60002-48-312312Ai saulite ne brien dubļutautasdziesmas
#ENLI-60002-9-4444Ai tu skuķi, bāra bērnstautasdziesmas
#ENLI-60002-29-184184Ai vainaka vījejin!tautasdziesmas
#ENLI-60002-29-182182Ai vainaku vainadzi'!tautasdziesmas
#ENLI-60002-33-209209Ai valodu nēsataistautasdziesmas
#ENLI-60002-43-278278Ai vecais bāleliņ!tautasdziesmas
#ENLI-60002-31-199199Ai Dievi' laba dzīvetautasdziesmas
#ENLI-60002-34-218218Ai Dieviņ ne varu vairstautasdziesmas
#ENLI-60002-15-9090Aiju! aiju! bērzu birz!tautasdziesmas
#ENLI-60002-4-1414Aiju manu mīļu draugu tautasdziesmas
Zeige 1-20 von 413 Einträgen.
Ansicht:
Zeige 1-20 von 33 Einträgen.
KleinbildTypUmschlagDateicodeSprachenDechiffrierungMetadatenNoten 
  
60002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0001ManuskriptPalcmariesu-dziesmu-krajums-0160002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0001lvNeinNeinNein
60002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0002ManuskriptPalcmariesu-dziesmu-krajums-0160002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0002lvJaJaNein
60002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0003ManuskriptPalcmariesu-dziesmu-krajums-0160002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0003lvJaJaNein
60002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0004ManuskriptPalcmariesu-dziesmu-krajums-0160002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0004lvJaJaNein
60002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0005ManuskriptPalcmariesu-dziesmu-krajums-0160002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0005lvJaJaNein
60002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0006ManuskriptPalcmariesu-dziesmu-krajums-0160002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0006lvJaJaNein
60002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0007ManuskriptPalcmariesu-dziesmu-krajums-0160002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0007lvJaJaNein
60002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0008ManuskriptPalcmariesu-dziesmu-krajums-0160002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0008lvJaJaNein
60002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0009ManuskriptPalcmariesu-dziesmu-krajums-0160002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0009lvJaJaNein
60002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0010ManuskriptPalcmariesu-dziesmu-krajums-0160002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0010lvJaJaNein
60002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0011ManuskriptPalcmariesu-dziesmu-krajums-0160002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0011lvJaJaNein
60002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0012ManuskriptPalcmariesu-dziesmu-krajums-0160002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0012lvJaJaNein
60002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0013ManuskriptPalcmariesu-dziesmu-krajums-0160002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0013lvJaJaNein
60002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0014ManuskriptPalcmariesu-dziesmu-krajums-0160002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0014lvJaJaNein
60002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0015ManuskriptPalcmariesu-dziesmu-krajums-0160002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0015lvJaJaNein
60002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0016ManuskriptPalcmariesu-dziesmu-krajums-0160002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0016lvJaJaNein
60002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0017ManuskriptPalcmariesu-dziesmu-krajums-0160002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0017lvJaJaNein
60002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0018ManuskriptPalcmariesu-dziesmu-krajums-0160002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0018lvJaJaNein
60002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0019ManuskriptPalcmariesu-dziesmu-krajums-0160002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0019lvJaJaNein
60002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0020ManuskriptPalcmariesu-dziesmu-krajums-0160002-Palcmariesu-dziesmu-krajums-01-0020lvJaJaNein
Zeige 1-20 von 33 Einträgen.

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija
Zeige 1-20 von 836 Einträgen.
#OrtRelācijaDatumTypKategorieVietas tipsFragment des Textes
   
1Palsmane
(Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads)
Einheit - 0Nicht angegebenZeit/Ort des DokumentierensNicht angegebenCiems
2Palsmane
(Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads)
Einheit - 220Nicht angegebenZeit/Ort des DokumentierensNicht angegebenCiems
3Palsmane
(Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads)
Einheit - 215Nicht angegebenZeit/Ort des DokumentierensNicht angegebenCiems
4Rūjiena
(Rūjiena, Rūjienas novads)
Einheit - 215Nicht angegebenPublishedNicht angegebenPilsēta
5Palsmane
(Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads)
Einheit - 216Nicht angegebenZeit/Ort des DokumentierensNicht angegebenCiems
6Rūjiena
(Rūjiena, Rūjienas novads)
Einheit - 216Nicht angegebenPublishedNicht angegebenPilsēta
7Palsmane
(Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads)
Einheit - 217Nicht angegebenZeit/Ort des DokumentierensNicht angegebenCiems
8Rūjiena
(Rūjiena, Rūjienas novads)
Einheit - 217Nicht angegebenPublishedNicht angegebenPilsēta
9Palsmane
(Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads)
Einheit - 218Nicht angegebenZeit/Ort des DokumentierensNicht angegebenCiems
10Rūjiena
(Rūjiena, Rūjienas novads)
Einheit - 218Nicht angegebenPublishedNicht angegebenPilsēta
11Palsmane
(Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads)
Einheit - 219Nicht angegebenZeit/Ort des DokumentierensNicht angegebenCiems
12Rūjiena
(Rūjiena, Rūjienas novads)
Einheit - 219Nicht angegebenPublishedNicht angegebenPilsēta
13Rūjiena
(Rūjiena, Rūjienas novads)
Einheit - 220Nicht angegebenPublishedNicht angegebenPilsēta
14Palsmane
(Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads)
Einheit - 214Nicht angegebenZeit/Ort des DokumentierensNicht angegebenCiems
15Palsmane
(Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads)
Einheit - 221Nicht angegebenZeit/Ort des DokumentierensNicht angegebenCiems
16Rūjiena
(Rūjiena, Rūjienas novads)
Einheit - 221Nicht angegebenPublishedNicht angegebenPilsēta
17Palsmane
(Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads)
Einheit - 222Nicht angegebenZeit/Ort des DokumentierensNicht angegebenCiems
18Rūjiena
(Rūjiena, Rūjienas novads)
Einheit - 222Nicht angegebenPublishedNicht angegebenPilsēta
19Palsmane
(Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads)
Einheit - 223Nicht angegebenZeit/Ort des DokumentierensNicht angegebenCiems
20Rūjiena
(Rūjiena, Rūjienas novads)
Einheit - 223Nicht angegebenPublishedNicht angegebenPilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.