Diaries of Ligita Vucena

Nummer
161
Einsender
Benennung
Diaries of Ligita Vucena
Beschreibung

Kolekcijā ietilpst Ligitas Vucenas (1934–2019) dienasgrāmatas, kuras rakstītas kopš 1953. gada līdz pat 2018.

Šī ir unikāla kolekcija, jo ļauj ieskatīties jaunas padomju sievietes dzīvē visā viņas mūžā gājumā – tā spilgti iezīmē domāšanas paradigmas maiņas un sadzīviskās reālijas vairāk nekā 60 gadu garumā. Nav daudz saglabājušos dienasgrāmatu, kurās tik ilgstoši, ar rūpību un bez pārtraukumiem kāds fiksē savu dzīves gaitu, turklāt Ligitas dienasgrāmatas ieraksti ir detalizēti, plaši, ļaujot dienasgrāmatu lasītājiem iepazīt dažādus psiholoģiskos, vēsturiskos un kulturālos aspektus.

Ligita uzsāk rakstīt dienasgrāmatu, mācīdamies Lubāna vidusskolas 11. klasē:
"Ar šodienu domāju sākt savu dienas grāmatu. Jau divas nedēļas pagājušas, bet vēl nav ne siltuma, ne elektrības gaismas.
Sēdu. Mētelis mugurā, lakats apgriezts ap galvu. Var saredzēt elpas izpūsto tvaika mākonīti."

Pirmās dienasgrāmatas iezīmē 20. gadsimta 50. gadu padomju izglītības sistēmu: viņa plaši reflektē gan par skološanās saturisko, gan formālo pusi, apcer attiecības ar skolas biedriem, arī padomju sistēmas hierarhiju. Pirmajās dienasgrāmatās Ligita sevi apliecina, kā entuziastisku, darbīgu padomju pilsoni, kura grib līdzināties slavenāko sociālistiskā reālisma romānu un filmu varoņiem. Viņa arī daudz lasa, citēdama dienasgrāmatā spilgtākos fragmentus un komentējot izlasīto/redzēto.

Otru dienasgrāmatu grupu sastāda Ligitas mācības Mičurinskā, kur viņa apgūst augļkopību. Dienasgrāmatās viņa apraksta gan studiju biedrus no visas PSRS un viņu kultūras īpatnības, gan arī mācību procesu un padomju studenta dzīvi dažādos tās šķērsgriezumos. Pēc studiju beigšanām viņa vēlas studēt arī aspirantūrā: dienasgrāmatas iezīmē padomju akadēmisko pasauli un zinātni, grūtības un dilemmas, ar kurām nākas saskarties jaunajiem zinātniekiem.

Nākamās dienasgrāmatas parāda Ligitas kā augļu koku selekcionāres un audzētājas darba gaitas dažādās latviešu saimniecībās un uzņēmumos, taču paralēli darbam viņa sīki fiksē savu dzīves ritumu: attiecības, hobijus un izklaides, kultūras pasākumus utt.

Protams, Ligita ir arī Atmodas notikumu lieciniece un dalībniece, parādot domāšanas paradigmas maiņu. Dienasgrāmatās fiksēti arī dažādi senākas un jaunākas Latvijas vēstures notikumi. Dienasgrāmatas autore ir izcila vērotāja un domātāja līdz pat mūža beigām.

Kopumā šī kolekcija ir apjomīga, taču arī saturīga un faktiem bagāta.


Kolekcija tapusi ar VKKF mērķprogrammas "KultūrELPA" projekta "Daudzveidīga tradicionālās kultūras satura nodrošinājums digitālajā vidē" atbalstu.

kulturelpa.png

Deschiffrierungs Fortschritt
62% Complete
4% Complete
34% Complete
Zeige 1-1 von 1 Eintrag.
SīktēlsNummer der EinheitBenennungKategorien 
  
11953diary
Zeige 1-1 von 1 Eintrag.
Ansicht:
Zeige 21-40 von 5,125 Einträgen.
KleinbildTypUmschlagFaila numursSprachenDechiffrierungMetadatenNoten 
  
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0021ManuskriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0021lvJaJaNein
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0022ManuskriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0022lvJaJaNein
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0023ManuskriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0023lvJaJaNein
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0024ManuskriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0024lvJaJaNein
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0025ManuskriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0025lvJaJaNein
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0026ManuskriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0026lvJaJaNein
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0027ManuskriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0027lvJaJaNein
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0028ManuskriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0028lvJaJaNein
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0029ManuskriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0029lvJaJaNein
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0030ManuskriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0030lvJaJaNein
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0031ManuskriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0031lvJaJaNein
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0032ManuskriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0032lvJaJaNein
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0033ManuskriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0033lvJaJaNein
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0034ManuskriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0034lvJaJaNein
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0035ManuskriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0035lvJaJaNein
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0036ManuskriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0036lvJaJaNein
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0037ManuskriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0037lvJaJaNein
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0038ManuskriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0038lvJaJaNein
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0039ManuskriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0039lvJaJaNein
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0040ManuskriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0040lvJaJaNein
Zeige 21-40 von 5,125 Einträgen.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.