Akadēmiskais izdevums "Latviešu tautasdziesmas"

Nummer
17
Benennung
Akadēmiskais izdevums "Latviešu tautasdziesmas"
Beschreibung

Akadēmiskais izdevums "Latviešu tautasdziesmas" ir Latviešu folkloras krātuvē (LFK) sakrātās tautasdziesmu kolekcijas pilnizdevums. Piekļuve digitālajam materiālam sadaļā "Faili", nospiežot uz actiņas ikonas pretī vajadzīgajam sējumam.

LFK arhīvā glabājas lielākā latviešu tautasdziesmu kolekcija – ap 1 milj. tautasdziesmu tekstu, kas savākti pēc Krišjāņa Barona sakārtoto „Latvju dainu” (apm. 219.000 tekstu) iznākšanas un kopā ar tām atspoguļo dziesmu tradīcijas dzīvi tautā vairāk nekā 100 gadu garumā. Lai šo vērtīgo kultūras mantojumu darītu publiski pieejamu, 1960. gadā tiek uzsākts plānveidīgs darbs pie akadēmiskā izdevuma „Latviešu tautasdziesmas” sagatavošanas. No 1979. līdz 2018. gadam, strādājot vairākām folkloristu paaudzēm, publicēti vienpadsmit „Latviešu tautasdziesmu” sējumi ar apmēram 650 tūkst. tautasdziesmu tekstu un tos komentējošiem zinātniskiem rakstiem. Digitāli pieejamas 1.– 9. sējuma skenētās versijas. 10.–11. sējums pieejams grāmatnīcās, savukārt 12.–13. – vēl sagatavošanā.

Publicēti

1.Darba dziesmas. Dziesmas un dziedāšana. Druvā, pļavā, maltuvē (1979)

2.Darba dziesmas. Dziesmas par lopu kopēju darbu. Apģērba un pūra darināšana (1980)

3.Darba dziesmas. Daba un darbs (1981)

4.Darba dziesmas. Gadskārtu ieražu dziesmas (1982)

5.1. Sabiedriskie pretmeti. Pretmeti latviešu tautā. Muižnieki un zemnieki (1983)

5.2. Sabiedriskie pretmeti. Kara dziesmas. Latviešu tautasdziesmu kolekciju rādītājs (1984)

6. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. Bērnu dziesmas. Krustības (1993)

7. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. Ģimenes un radu sadzīve. Bāreņi (2000)

8. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. Jauniešu sadzīve (2004)

9. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. Jauniešu sadzīve. Puišu un meitu attiecības (2008)

10. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. Precības (2013)

11. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. Kāzas (1. daļa) (2018)

Sagatavošanā

12. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. Kāzas (2. daļa)

13. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. Vīra un sievas sadzīve. Vecums, slimība, nāve.

Kā lasīt? Tautasdziesmas ir mainīgas – tās pārveidojušās laika gaitā, atspoguļojot izmaiņas cilvēku pasaules uztverē un praksēs. Vienlaikus tautasdziesmas teksta uzbūve zinātājam to ļauj pielāgot konkrētai situācijai. Šādi radies milzīgais tautasdziesmu variantu skaits. Tā kā tos nav iespējams apjoma dēļ publicēt pilnā tekstā, tautasdziesmu akadēmiskajā izdevumā izmantota saīsinātā rakstība. Detalizētāk par to lūdzam lasīt katrā sējumā ievietotajā nodaļā “Kā lasāmi dziesmu varianti”.

Sējuma skenētās versijas pirmajās lapās izveidots saturs ar saitēm. Proti, spiežot uz nodaļas virsraksta satura rādītājā tas automātiski aizvedīs uz konkrēto vietu sējumā. Līdzīgi aktivizēti arī virsraksti nodaļās, nodrošinot atgriešanos uz satura rādītāju.

Akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" kolekciju rādītājā (5.2. sējumā) ievietots saraksts ar Latviešu folkloras krātuves arhīva kolekcijām, kurās atrodamas tautasdziesmas un kuras izmantotas šī izdevuma tapšanā. Rādītājs kārtots pēc reģionālā principa, norādot arī iesūtītāju. Izmantojot rādītājā iekļautos kolekciju Nr. (t.i. tabulas pirmajā kolonnā norādīto skaitli), garamantas.lv kolekciju sadaļā iespējams atrast manuskriptus, no kuriem tautasdziesmas publicētas un veikt tālāku tautasdziesmu, to teicēju un pierakstītāju izpēti.

Publiskojot digitālo kolekciju, pieminam 2021. gada pavasarī mūžībā aizgājušo Dr. philol. Baibu Krogzemi-Mosgordu, kura ilgus gadus bija akadēmiskā izdevuma “Latviešu tautasdziesmas” zinātniskā vadītāja un ir arī izdevuma digitalizācijas idejas autore.

Par sējumu izdošanu un arī atļauju izvietot to skenētās versijas esam pateicīgi izdevniecības “Zinātne” kolektīvam.

Sējuma digitalizācija veikta projekta "Daudzveidīga tradicionālās kultūras satura nodrošinājums digitālajā vidē" ietvaros, kas saņēmis Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "KultūrELPA" finansējumu.

Deschiffrierungs Fortschritt
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Zeige 1-10 von 10 Einträgen.
TitelAutorDas Datum der AusgabeDer Ort der AusgabeKategorien 
 
"Latviešu tautasdziesmas" 1. sējums1979Akadēmijas laukums 1, Rīgafolkloras materiālu vākums
"Latviešu tautasdziesmas" 2. sējums 1980Akadēmijas laukums 1, Rīgafolkloras materiālu vākums
"Latviešu tautasdziesmas" 3. sējums1981Akadēmijas laukums 1, Rīgafolkloras materiālu vākums
"Latviešu tautasdziesmas" 4. sējums1982Akadēmijas laukums 1, Rīgafolkloras materiālu vākums
"Latviešu tautasdziesmas" 5.1. sējums1983Akadēmijas laukums 1, Rīgafolkloras materiālu vākums
"Latviešu tautasdziesmas" 5.2. sējums1984Akadēmijas laukums 1, Rīgafolkloras materiālu vākums
"Latviešu tautasdziesmas" 6. sējums1993Akadēmijas laukums 1, Rīgafolkloras materiālu vākums
"Latviešu tautasdziesmas" 7. sējums2000Akadēmijas laukums 1, Rīgafolkloras materiālu vākums
"Latviešu tautasdziesmas" 8. sējums2004Akadēmijas laukums 1, Rīgafolkloras materiālu vākums
"Latviešu tautasdziesmas" 9. sējums2008Akadēmijas laukums 1, Rīgafolkloras materiālu vākums
Zeige 1-10 von 10 Einträgen.
Ansicht:
Zeige 1-10 von 10 Einträgen.
KleinbildTypFaila numursSprachenDechiffrierungMetadatenNoten 
  
Ltdz_1_sejumsWerk Ltdz_1_sejumslvNeinJaNein
Ltdz_2_sejumsWerk Ltdz_2_sejumslvNeinJaNein
Ltdz_3_sejumsWerk Ltdz_3_sejumslvNeinJaNein
Ltdz_4_sejumsWerk Ltdz_4_sejumslvNeinJaNein
Ltdz_5_1_sejumsWerk Ltdz_5_1_sejumslvNeinJaNein
Ltdz_5_2_sejumsWerk Ltdz_5_2_sejumslvNeinJaNein
Ltdz_6_sejumsWerk Ltdz_6_sejumslvNeinJaNein
Ltdz_7_sejumsWerk Ltdz_7_sejumslvNeinJaNein
Ltdz_8_sejumsWerk Ltdz_8_sejumslvNeinJaNein
Ltdz_9_sejumsWerk Ltdz_9_sejumslvNeinJaNein
Zeige 1-10 von 10 Einträgen.

BildlegendeWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.