SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Garoza Primary School
Stichwörter
Wurde dechiffriert von Kirmis
Beendet Ja
Geprüft Nein
Korrigiert 2018-05-15 16:39:47
Dechiffrierung Ramtairīrdi rallalā.

Vēl nav pusstund' klāt gulējis
Sāk ar naudu lielītiesi.
Tidiridi rīdi, rīdi, rīdi
Ramtiriti rīdi, rīdi
Ramtairīrdi rallalā.

Še tev, meiča, zelta nauda,
Še ir tīra sudrabiņa.
Tidiridi rīdi, rīdi, rīdi
Ramtiriti rīdi, rīdi
Ramtairīrdi rallalā.

Sasper velni tavu naudu
Zilajāsi ugunīsi.
Tidiridi rīdi, rīdi, rīdi
Ramtiriti rīdi, rīdi
Ramtairīrdi rallalā.

Man pašai zelta nauda,
Man ir tīra sudrabiņa.
Tidiridi rīdi, rīdi, rīdi
Ramtiriti rīdi, rīdi
Ramtairīrdi rallalā.

Nekā savu augumiņu
Ļaužu runās izrunāti.
Tidiridi rīdi, rīdi, rīdi
Ramtiriti rīdi, rīdi
Ramtairīrdi rallalā.

II
Nav saulīte nogājuse,
Rasa zāles galiņā.
Zollollā, zollollā,
Rasa zāles galiņā.

Nav meitiņa uzaugūse,
Ieņem ļaužu valodāsi.
Zollallā, zollallā,
Ieņem ļaužu valdās.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.