SammlungKrišjānis Barons Society
KollektionCollection of Bernhards Kasars
Stichwörter
Wurde dechiffriert von rostoka
Beendet Ja
Geprüft Nein
Korrigiert 2018-03-12 14:50:09
Dechiffrierung Ļaudonā dziesmas teica Marianna Linde Morics, Sala un Beļavniek māte. Kalvirsā ienācu Nirišu mājās. Grūti bija darba laikā atraut no darba ļaudis - tomēr dziesmas  teica man. Nepaguvu visas uzrakstīt. Naktsmājas būs man še, jo nepagūstu vairs tālāk aizstaigat.
13.VII Piecēlos jau plkst.5os. Lūdzu palikt teicējus drusku mājās. Rakstiju no viena, otra. Dažus aizkavēju gandrīz līdz pusdienai. Pie vakara nonacu Lācīšu mājās. Tur arī dziesmas man neliedza. Māmiņas vērpjot un aužot man teica savas dziesmas. Tagad esmu Krieviņu mājās. Vēlu beidzu rakstīt Lācīšos, bet gāju tīši tālāk uz jaunu vietu jo zinu, ka vēlos vakaros man ir īstais darba lauks. Pulkstens jau 12 rakstiju arī še vēl ilgi.
14.VII (naktī divos). Šodien visu dienu (gandrīz) biju Krieviņos. Ļaudis viesmīlīgi, neliedz savas dziesmas man, kaut pats darba laiks, jo es izlietoju visu savu izmaņu lai tos savā darbā ieinteresētu. Pēcpusdien ienācu Jokas mājās. Pērkoņa negaiss. Cilvēki steidz nolikt sienu. Vēl nedaudz darba bet turpat lietus kāt. Ieeju sētā, nometu portfeli, cepuri ķeros klāt "sakumiem" un saceļu sienu. Visi izbrīnā - kas tas par "študentu" - pat ne krietni labdienas nepadevis palīdz. Kad siens nolikts, lietus klāt, tad pastāstu kādēļ esmu nācis. Visiem nu

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.