SammlungKrišjānis Barons Society
KollektionCollection of Bernhards Kasars
Stichwörter
Wurde dechiffriert von rostoka
Beendet Ja
Geprüft Nein
Korrigiert 2018-03-09 20:22:31
Dechiffrierung 4
To meitiņu, to es ņemšu
Kam nav tēva māmuliņs.

9

Priedes durvis, egles durvis
Tās ir viegli virināt
Kalaunites, bārenītes
Tās ir viegli maldināt.

10

Kāzas lielas, kāzas mazas
Kāzas mani izpostīja
Panākstnieki apēduši
Pazeltitu kuceniņ
(pazeltitu nozīmējot - apzeltīti)

11

Kalniņā stāvēdama
Lejā laižu gredzentiņ
Kuŗš pakēra gredzentiņ
Tas būs mans arājiņš

12

Man māmiņa ačķirdama (atšķirdama)
Ieceļ pupu dārziņā
Es cicīšu žēlabās
Pupas vien vauškināja.
5

13

Tēvs aizgāja bišu kārt
Māte auzas brūcināt
Tēvs atnesa medspodiņu
Māte mīkstu plācenīti.

14

Mirt es miru nenomiru
Draugam sievas neatstāj
Bārzdas iekstinu ievēlu
Savā dobes dibenā.

15

Gulēt ir man jāiet
Rītā agri jāsaceļas
Rīt jāmaļviešu mālis
Ar ostra sietiem jāsijā.

16

Ej māmiņ apskaties
Ko dar tavas malējiņas
Valam logi, vaļam duris
Nerūc vairs dzirnaviņas
(Nu būs izzagtas! - izsaucās teicēja)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.