1640-Janis-Alberts-Jansons-01-0007
Wurde dechiffriert vonAnna9
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2018-07-05 09:33:03
Dechiffrierung

10

Pr.    rgn kad garisslkt
Dieva Tēva Dieva Dēla Dieva svēta gara, Dievs dzen nost to ļaunu vīriški jeb sieviški lai tā lopini veselibā kā saulite debesīs Dievs Tēvs Dievs Dēls Dievs svētais gars. nu palidzi man iekš vārda Dieva ta Tēva Dieva ta Dēla Dieva ta svēta gara, Mūsu Tēvs d[..] N N N N, jūs launās raganas skrejat par gaisu jūrā galu dabut lai paliek gosninām labums ka bijis trīs piena upites ietek manos govu pupiņos viena no ventes otra no jūras treša no manu skauģu, ienaidnieka krusts bēdas jūra mīt jūras māte apsedz man, kad tas bārgi grib ma[n?] cirst lai viņš cērt akme[ni?]
Mūsu Tēvs debes[is]
Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Jānis Alberts Jansons
Stichwörter

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.