SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Alīse Leja
Stichwörter
Wurde dechiffriert von Anna9
Beendet Ja
Geprüft Nein
Korrigiert 2018-11-09 15:28:21
Dechiffrierung [1680]

3866

903. Ougški, ougški ducinaja
Pērkuniņa vedekliņa.
Ni tai mirka zelta puški,
Ni sudabra īlūciņi.

3867

104. Sēj, buoļiņ, man rūzites,
I ūtaras magūniņas.
Lai es zīdu kuo rūzite,
Kuo rūzite, magūnite.

3868

905. Voi tu, mans kristabārns,
Naguļ ilgi šūpuļē.
Oun kuojiņas; līc vīzītes,
Aptec tēvu, muomuliņu.

3869

906. Kristatēvs, kristamuote,
Pirc man krista kumeliņu.
Kristadīn, lopudīn
Ar kū broukt iz baznīcu.

3870

907. Dīvam dīniņa nūguoja
Ar Laimiņu runājut:
Kam būs mirt, kam dzīvot,
Kam turīt šī zemīti?

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.