SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Ludis Šmidchens
Stichwörter
Wurde dechiffriert von SmidchensGuntis
Beendet Ja
Geprüft Nein
Korrigiert 2019-01-12 07:59:59
Dechiffrierung pazud's. - Dēls izaudzs jau paliels.
Šim viss bij's Diev' svetib'. Dēls izstudie-
rējies par dokter'. Nu atgadījies arī krust-
tēvs. Tas teic's uz dokter': "Ja es stāv'
galvgale slimniekam, tad sak', ka
var izārstēt, bet ja es stav' kājgale,
tad sak', ka nevar izārstēt." Lab'.
Ta dokters jau pulk izārstēj's.
Bet nu princs gul uz slimīb's gult.
Dokters redz, ka krusttēvs stāv kājgale.
Ta šis neko nav teic's, bet lics atvest
dišlers. Tiem viņš lic's uztaisīt gult uz
vien' kāj'. Ka nu atkal krusttēvs stā-
vēj's kājgale, ta dokters apriez's gult
un nu teics, ka var izārstēt un
izārstej's ar'. Bet ta krusttēvs viņam
teic's, lai šis ejot māje, ka viņam
pašam būšot jāmirst. Līdz šis
pārgāj's māje, ta nomirs gŗūte
nāve.
90
Milzis.
Pie vien' milz' salīc's viens puis's
par strādniek'. Viņam bij's jādar', ko
tikai milz' šim liek. Vien' reiz milz's
šo aizsūtīj's uz mež ganībās, lai pārnes
vien' jēr'. Šis aiziet ar' un ieraudzījis
lauv'. Šis palics stāvot un brīnijies.
Atnāk milz's un pras', ko šis brī-
noties. Ta šis atbild, ka ar vienu ne-
esot ko sākt. Nu milz's paķer
lauv', aiziet māje un noslakte.
Nu milz's šo sūt' pēc žagariem.
Šis aiziet uz mež un ieraug ozol'.
Šis stāv atkal un brīnās. Atnāk
milz's un pras', ko šis brīnoties.
Ta šis atbild, ka ar vien' kok' nav
ko sākt. Nu milz's izrauj ozol' ar
visām saknēm un vilks māje.
Milz's sak' uz šo, lai šis ņemot
tievgale. Ka tā, tad viņš labāk ne-

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.