0017-Rigas-otra-vidusskola-01-0015
Wurde dechiffriert vonIlze Amanda Zakrevska
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2019-06-04 22:11:48
Dechiffrierung

15)
Svētu rītu ganos gāju
lielu skādi padarīju:
noganīju bralim pļavu
tautu dēlam rudzu lauku.
16)
Es biju liela nebēdniece
ne par vienu nebēdāju
vaj bij pļava, vaj labība
visur cauri ganīdama.
17)
Svētu rītu ganos gāju
miglu tinu kamolā
kad ierauga sveši ļaudis
ar migliņu aizlaidos.
18)
Nāburgs savus lepnus puisus
ceļa malā izkaisījis
mūsu meitas saņemūšas [saņēmušas]
sakārnīšus domādamas.

Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Riga Secondary School No. 2
Stichwörter

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.