0190-Ciprians-Apsenieks-0015
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Cipriāns Apšenieks
Stichwörter
Einheiten#LFK-190-43
#LFK-190-44
#LFK-190-45
#LFK-190-46
#LFK-190-47
#LFK-190-48
Wurde dechiffriert von Kristine
Beendet Ja
Geprüft Ja
Korrigiert 2015-07-03 17:11:22
Dechiffrierung

43

Maza, maza es gulēju
Šūpulīša dibenā. 
Jau tautiešu kumeliņi
Dūksti mini pagalmā. 
Rūc, bāliņ, vaŗa stabu, 
Kur piesiet kumeliņu. 

44

Kaut zinajse pirma laiks
Kāda dzīve tautiņās.
Būt akmini ievēlusi
Ne kājiņu iespērusi. 

45

Tālu, tālu es redzēju
Ezeriņu viļņojot.
Tas nebija ezerinis, 
Tas bij rudzu tīruminis. 
Tur es došu sav' māsiņu, 
Kad to lielu izaudzēšu, 
Kad pūriņu piedarīšu. 

46

Man māmiņa mazu atstāja 
Rugājiņa garumā. 
Kaut mamiņa nu redzētu, 
Kāda liela es izaugu. 
Piec=audekļu kreklu šuvu
Vēl nelīda mugurā. 
Pieci, seši sirmi zirgi 
Nevar manis kustināt. 
Atveda tēva bēri, 
Tas var mani kustināt. 

47

Man māmiņa neierauga
Bez vaiņaga staigājot. 
Ja nevaida citu puķu, 
Savij bērza žagariņus

48

Man māmiņa piesacīja
Tāli ganus nevadīt:
Zirgi zviedza, važas skan
Smalkā bērzu birstiņā.