0190-Ciprians-Apsenieks-0020
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Cipriāns Apšenieks
Stichwörter
Einheiten#LFK-190-72
#LFK-190-73
#LFK-190-74
#LFK-190-75
#LFK-190-76
#LFK-190-77
Wurde dechiffriert von Kristine
Beendet Ja
Geprüft Ja
Korrigiert 2015-07-07 21:32:44
Dechiffrierung

72

Kalniņā ievas zied, 
Lejiņā upe tek.
Kalnā teku pušķoties, 
Lejā teku mazgāties. 

73

Paldies saku mamiņai
Kad Ieviņu vārdu lika. 
Kad atnāca ziedu laiks, 
Visi ievu daudzināja. 

74

Caur sudraba birzi bridu, 
Ne lapiņas nenorāvu. 
Būtu lapiņu norāvusi, 
Sidrabota vien staigātu. 
Cauri gāju puišu pulkam, 
Ne vārdiņa nerunāju. 
Būtu vārdiņu runājusi, 
Visi mani bildinātu! 

75

Steidžu, beidžu rožu dārzu
Bez rasiņas izravēt.
Steidžu, beidžu visu mūžu
Bez asaras nodzīvot. 

76

Es piesaku tev, bāliņ, 
Tirgā sievas nezaver;
Nevisāmi māsiņāmi
Tirgā sava rota bij. 

77

Melni mani kumeliņi
Kā ūdeņa voguliņi. 
Tie būs labi mārsas vest, 
Tie - māsiņas pavadīt. 
Labāk iešu māršu vest, 
Ne māsiņu pavadīt. 
Mārša deva linu kreklu, 
Māsa prasa sidrabiņu.