1685-Vandzenes-pamatskola-01-0013
Wurde dechiffriert vonUna Smilgaine
BeendetJa
BestätigtJa
Korrigiert2021-06-01 11:51:12
Dechiffrierung

109

Es noviju vainadziņu,
No deviņi zemenāji.
Spīdēj manis vainadziņš,
Kā no zelta kaldināts.

Teicēja: Taiga Gulbis.

110

Augstāk dzied cīrulītis,
pār visiem putniņiem.
Augstāks Dieva padomiņš,
aiz šo visu pasaulīt.

Teicējs: Fricis Gulbis. 30 g.v.

111

Iedēstīju ozoliņu, tīrumiņa vidiņā,
San bitītes.
Dzied māsiņas
Apkart manu rudzu lauku.

Teicējs: Fr. Gulbis.

112

Es karai laizdamies,
iedēstiju ozoliņu.
Lai tas auga, lai lapoja,
kamēr nākšu sētiņā.

Teicējs: Fricis Gulbis. 30 g.v

113

Es stādiju ošus, kļavus,
rijas takas maliņā.
Lai vējiņis nesaguva,
sausas salmus skraidājot.

Teicējs: Fr. Gulbis.

114

Kas bērziņi tev apsedza,
tādu zaļu vilainīt.
Man apsedza silta saule,
pavasara lietutiņš.

Teicējs: Fricis Gulbis. 30 g.v

115

Labāk meitas padziedam,
nekā niekus runājam.
Dziesmas mums te palika,
valodiņas tālu gāja.

Teicēja: Vilma Andersons

116

Es negāju noskumuse,
ne vienā vietiņā.
Ar dziesmiņu druvā gaju,
ar valodu sētiņā.

Teicējs: Fricis Gulbis. 30 gadus vecs.

117

Tumša nakte, tumša nakte,
nava man ceļa biedra.
Dieviņš mans ceļa biedris,
Laima ceļa rādītāja.

Teicējs: Fr. Gulbis.

118

Pus Dieva, pus velna,
aiz galda sēdēja.
Latvieša dvēsele,
Vācieša drēbes.

Teicējs: Fricis Gulbis. 30 gadus vecs.

119

Es bij meita, man bij vara,
par puišiem nebēdāju.
Lielos puišus eglē kāru,
mazos egles pazarē.
Lielos puišus vārnas knāba,
mazos skudras lupināja.

Teicēja: Taiga Gulbis.

120

Rijā kūla kūlējiņi,
maltuvē malējiņas.
Dieviņš prieka nevarēja,
pār pagalmu staigādams.

Teicējs: Fricis Gulbis. 30 gadus vecs.


Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Vandzene 6-year Primary School
Stichwörter

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.