DechiffrierenVorigeNächste
VerwahrungsortArchiv der Lettischen Folklore
SammlungCollection of Miķelis Zvirbulis in Rucava
Stichworte
Einheiten#LFK-43-6
Wurde dechiffriertAntra Upeniece
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2015-07-09 14:28:52
Dechiffrierung

6

Nr 6.
Upe saka tecedama
Es bagata mātes meita
Ka neiešu netecešu
Jūŗā mana tēvs mamiņa.
Jūrai kāru šūpuliti
Triju bangu starpiņā. 
Jūras māti treji vārti
Trej deviņi stenderiši.
Ik pie katra stenderiša
Pa buntam atslēdziņu.
Isnāk [Iznāk] viena zveju laiva
Norink visas atslēdziņas
Norink visas atslēdziņas
Izved krasta maliņā.

No Annes Ašman Nidas ciemā. 

Cien. kundze jeb jaunkundze!
Caur šo pagodinos nosūtit Jums dažas dziesmiņas, ja Jūs atrodiet tās par derigam un ja vēlaties vēl, tad lūdzu atsūtiet man vairak papira es no savas puses papūlešos tādas ievākt. Un ja būtu vēlams es varetu ari Jums aizsūtit dažas tautiskas dziesmas kas tiek vēl tagad lietotas šeit. Kāzās, kristibās un t. l.
Ar cienibu MZvirbul 5. IV. 25 g.
Rucavas pag. Brušvitu fondos 150. Liepajas apr.
Tätigkeiten

DechiffrierenVorigeNächste