0012-Uzinu-pamatskola-1-0016
Wurde dechiffriert vonEmis
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2020-10-07 10:27:18
Dechiffrierung[12]
Natālija Rečki 12 gadus veca no Ūziņu skolas Jēkabnieku pagastā Jelgavas aprīnķī.

15
I. Kad ūdens, tad dzer alu, kad nav ūdens, tad jādzer ūdens? Atbilde: Dzirnavas.
II Divi mazi zirneklīši paredz [pārredz] visu pasauli? Atbilde: Acis.
III. Četri stabi jūra griniča vidu ieskrien paipala iskrien [izskrien] paipala sasit sparnus pļauka pļivka? Atbilde: Steles. [Aužamās stelles]
IV. Nokapj uzkapj vel man gribas? Atbilde: Pirts un lava.
V. Aukša ēd apakšā ēd? Atbilde: Utis un mute.
VI. Bindžiņš jāja bundžiņā? Atbilde: Linsekles galviņa.
Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Ūziņi Primary School
Stichwörter

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.