0012-Uzinu-pamatskola-1-0031
Wurde dechiffriert vonRoberts Bišs
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2016-04-22 22:29:35
DechiffrierungVakariņas. Paēdis liekas uz ausi un guļ krākdams. No rīta vecais vīriņš dod Ancim pulka malkas ko skaldīt. Ancis skalda, skalda. Kamēr paiet seši mēneši, tad ar malkai ir beigas. Ancim jāiet projām, jo vecajam nav vairāk darba. Viņsaka uz Aņča, " Tākā tu man uzticīgi strādāji, es tev došu zīda šņupdrānu, jo man naudas nav. Bet zinā nav viss vienkārša šņupdrāna, kad tu to klāsi uz galdiņa un teiksi, galdiņ klājies, tad tev uzreiz uz galdiņa gadīsies vissmeķīgākie ēdienu un dzērieni. " Ancis pateic paldies un iet svilpodams uz mājām. Nonākušam pusceļā uznāk nakts,. Ancis ieiet pie viena saimnieka un lūdz naktsmājas. Saimnieks ir ar mieru. Acis nu tik paprasa galdiņam uklāj drāniņu virsū un saka: " Galdiņ klājies!" Un , ko domā, uz galdiņa uz reiz gadas, cepeši, rauši, miestiņš un ceptas putraimu desas. Ancis nu mielijas kā ķēniņš.Saimnieks brīnās vien, kur šis tik smalkus ēdienus ķēris. Viņš domā Ancim to brīnuma Šņupdrānu nozagt, bet tās vietā atstāt savu,  viņam ikurāt tada pat kā Ancim. Domāts darīts. Saimnieks paņem Anša un atstāj tam savu. No rīt Ancis paņem Šņupdrānu un iet mājā. Pārnācis mājā viņš stāsta vecīšiem kādu dāgu mantu dabūjis. Viņš uzklāj šņupdrānu uz galda un saka:"Galdiņ klājies!", bet galdiņš kā neklājās un neklājās. Veči saskai uz dēla un dzen to atkal darbu meklēt. Ancis iet atkal uz lielā meža. Satiek atkal veco vīriņu. Bet nu Ancis sakalda deviņus mēnešus. Vecis uzslavē  Anci par labu strādāšanu un iedo viņam ērzeli, teiktdams:" ja tev vajaga naudas ,  tik tu saki uz ērzeļa, ērzeli stiepies, tad tev viņš izspļus zelta gabalus cik tik tu vēlēsies." Ancis paņem ērzeli un iet mājās. Pus ceļ Ancim uznāk nakts. Viņš ieiet atkal pie tā paa vecā saimnieka. Saimnieks padod Ancim apadod ēst un prasa, lai Ancis šim samaksājot. Ancis atminas par savu ērzeli. Vņš mudīgi uz stalli, bet saimnieks bijis liels ziņkāris, tūliņ lien Ancim paslepšus pakaļ.Ancis nonācis pie ērzeļa tūlim saka : "Ērzelis stiepies!"
Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Ūziņi Primary School
Stichwörter

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.