0012-Uzinu-pamatskola-1-0032
Wurde dechiffriert vonEmis
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2016-05-16 19:51:26
Dechiffrierung

36

Ērzelis izstiepjas, kā desa un izsviež zelta gabalu. To redzēdams saimnieks jož uz istabu ka vējš atpakaļ. Ancis paņem zelta gabalu, noglauda ērzeli un samaksājis saimniekam pa vakariņām liekas uz ausi. Saimnieks izstāsta saimniecei par brīnuma ērzeli, un nospriež ar saimnieci Anča ērzeli paņemt un tā vietā nolikt savu, jo viņam uz mata tāds pat kā Ancim. Labs ir. Pārmaina ar. No rīta Ancis paņem sveso ērzeli un iet mājā. Nonācis māja Ancis grib palielīties ieved ērzeli setā, pasauc tēvu un māti, lai nakot brīnumus skaīties, tad viņš iebļaujas: ''Ērzeli stiepies!'' bet ērzelis tik skurina galvu un nidomat negrib stiepties. Nu ta brīnums, teiks velreiz, bet kā nestiepjās tā nestiepjās. Veči abi noskaišās un izdzen dēlu atkal pasaulē. Nobēdājies kā vecais vīriņš to piekrāpis iet atkal pie viņa darbu meklēt. (Viņš bijis bišķi pamulkis.)

37

Ancis izstāsta vecajam vīriņam, ka ērzelis vairs naudu nedodot un galdiņš neklājoties. Nu vecis noprot kas par būšanu nu ir. Viņš liels gudrinieks būdams pavēl Ancim strādāt veselu gadu. Ancis nu ņemās ar skaldīšanu ka svīst vien, kamēr gads pagājis. Vecais vīriņš uzteic ka Ancis esot maktīgs skaldītajs un iedod viņam maisu kurā ir iekšā liela zaraina runga, tekdams: ''Se, Anci dēls, tev tas maiss, tanī ir iekša ''zāles'' priekš saimnieka.'' Jo redzi viņš ir nozadzis tavu ērzeli un to zīda šnupdrānu, un to vietā nolicis savas. Tagad viņš grībes tev ari to maisu nozagt, uzmanies labi, un kad šis ķeras klāt, tad tik iebļaujies, runga sit maisā, un tu tad savas mantas dabusi atpakaļ.'' To teicis vīrelis pazudis ar visu savu malku un mājeli. Ancis aiz brīnumiem muti vien ieplēta. Panēmis maisu Ancis ''liek kājas pa pleciem un iet mājā svilpodams. Pusceļā viņš ieiet akal pie tā paša saimnieka. Nekā neteikdams Ancis liekas uz auss un krāc krācamo. Rungu sev līdzās nolicis.
Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Ūziņi Primary School
Stichwörter

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.