0012-Uzinu-pamatskola-1-0047
Wurde dechiffriert vonEmis
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2016-05-17 13:10:04
Dechiffrierung

64,95.

Dzērvēs
Saķerās cits citam pie muguras. Priekšejais atpleš rokas uz katru pusi. Viens skrej brīvi tas ķer beidzamo un priekšējam jāsargā beidzamais. Sargātais ir Dievs un ķērājs velns. Jaķērājam izdodās beidzamo noķert, tad viņš to liek par ķērāju un pats iet, par sargātāju. Tā arvien atkārtojās. Pate iemācījos skolā.

64,96.

Ganu ganu aitiņas.
Visas aitiņas satupsnās. Vilks stāv kaktā. Gans iet aitiņām apkārt un saka. Ganu, ganu aitiņas ik vaka par vienai zūd. Kā tik gans paskatās sāņus tā vilks noķer vienu aitiņu. Tāmēr ķer un ķer kāmer gans paliek viens pats. Tad gans galvu nodūris iet par mežu lai saprot kā viņš par pēdiņām meklē savas aitiņas. Tas runā! ''Te asinu pilīte, te kaķa pēdiņas, te suņa pēdiņas, te zaķa lēcieni, te vilka pēdas, te atkal asinu

65

pilītes. Beidzot gans uziet savas aitiņas un vilku. Visas aitiņas skrej ganam pretīm bļaudamas savu bē, bē, bē, bē, bē, bē un bada vilku nost kāmēr nobata. [nobada]
Tā ar vienīm atkārtojās spēlīte. Pateikuse Matildā Legzdiņ no Liel - Dimzēniem Jēkabnieku pagastā.

65,97.

Man par lauku staigājot.
Man par lauku staigājot zemenīšu lasijot.
Dzirdam ļaudis runājot kad mēs vecas palikšot.
Vai tad mēs gan sķuķi [skuķi] būt kad gan zēnus nedabūt.
Re kā zēni nostājās un uz man tā lūkojās.
Es tam skaistam eju klāt un to sāku uzrunāt.
Sak puisīti nemelo vaj es tevīm patīkos.
Ja es tevīm patīkos sniedz man savu rociņu.
Rociņu es tagad dos sirsniņ vēlāk iešķinķos.
Sirsniņ cālīt čabulīt tu sarkanā zemenīt.
Tu es pikts man ir cits nu mums abiem jāšķiras.
Pateikuse Līze Freimani no Freimaņiem Zaļenieku pagastā.
Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Ūziņi Primary School
Stichwörter

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.