0012-Uzinu-pamatskola-1-0048
Wurde dechiffriert vonEmis
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2020-10-07 10:31:54
Dechiffrierung

66,98.

Kas darzā.
Kas darzā, kas dārzā bitīt rožu dārziņā, kas dārzā, kas dārzā bitīt rožu dārziņā.
Kas vārdā kas vārdā Anna vārdā, Anna vārdā, kas vārdā kas vārdā Anna vārdā Anna vārdā.
Lai tā Anna kur tā Anna šogad vīra nedabūs, lai tā Anna kur tā Anna šogad vīra nedabūs.
Gan dabūs gan dabūs pēc deviņām vasarām, gan dabūs gan dabūs pēc deviņām vasarām.
Ložnāja bitīte caur zaru zariem caur zaru zariem caur lapu lapām. Ja kādu atrod liec to savā vietā...!
Pate iemācijos skolā.

66,99.

Lapsai aste nokrituse.
Sastājās visi rotaļnieki kopā. Tiem apkārt skrej viens ārpus dārziņa ar savītu lamzaku rokā. Kurš ir savīts no dvieļa jeb no lakateļa. Nedrīkst neviens skatīties uz apkārtskrējēju lapsu. Lapsa skriedama nomet pie viena nemanus [nemanot] savu asti. Ja tas nenomana kam aste aiz muguras nosviesta

67
un lapsa apskrej apkārt līdz tai vietai kur lamzaka nosviesta un paņem tad tā ņem klapēt to kam aste nosviesta. Viņš klapē ar asti lamzaku saukdams. Sī seski šī seski kāmēr apkart darziņam aptrenc un ietrenc tai vietā kur viņš stāvēja. Bet ja viņš ir tik maņīgs un paņem lamzaku tad viņš atkal lapsu klapē ar asti kāmer aptrenc darziņam apārt un ietrenc viņš savā vietā. Tad tas ietrencējs stājās par lapsu un lapsa par spēlmani. Viņš skrej saugdams atkal dārziņam apkārt saukdams. Neskataties mani bērni kur tā melnā lapsa tek, lapsai aste nokrituse lapsa pate aiztecēse.
Tā tā spēlīte atkārtojās atkal no gala. Pate iemācijos skolā.

67,100.

Kurpniekos iešana.
Sasēžās visi uz kēsliem viens paliek stāvus ar bozi rokā. Tas iet pie visiem prasīdams kur kurpnieks tas atbild viņā sētā, jeb viņās mājās. Tad iet pie otrā prasīdams kur kurpnieks tas atbild viņā sētā.
Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Ūziņi Primary School
Stichwörter

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.