1219-Krisjanu-pamatskola-0024
Wurde dechiffriert vonIlze Amanda Zakrevska
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2016-03-11 00:03:42
Dechiffrierung4.
un prosa, jyus gulat, Nizas niko nasok. Jyus gulat, ni kas niko nasoka.
Prosa trešu reizi, jyus gulat, ni kas niko nasoka. Aha tikat gon reizi
rūkā. Panam zūbinu ateārt visim golvas un rizīt. Reitā kēninš soka,
kur jī tik ilgi guļ. Citim retim cēlēc pa prīkšu, bet šudin
tik ilgi. Soka kēnenš uz sīvu ej pazaver kū jī dora. Sīva aizīt.
Pazaver un atīt. Soka kēninam, saceju ka naturi. Visim acārstas
galvas. Aizīt kēnenš nūzabreinoj. Sīva sacē, saceju ka naturi, saceju
ka naturi. Redzin atgojs īnaidnīks un apcērtis galvas. Nūzabreinoj,
sataisa stikla grobus katram sovu. Ilīk grobūs. Salej ar zolem
lai ilgok stav un napyust. Īlīk šklepā, dalīk sargu lai sargoj.
Zyutina tūs puisānu mota, palīk par dzagyusi. Atzkrīn un
atsasāst uz šklepa. Pasoka saceju ka napalicit eatūrtu nakti un
aizskrīn. Bet sargs nuzaklauseja, atsargoj visu nakti aizīt uz pili.
Soka kēnenam, atskrēja dzagyuza, pasceja, smeeju ka nagulat catūrtū
nakti. Un aizskrēja. Kēninš soka ka atskrīs vēl tad tu ju saker.
Uz ūtras nakts atīt sargs, sargoj. Ap pusnaktim atskrīn dzagyuza.
Un soka, sacejn ka nagulst uz catūrtas nakts. Un aizskrīn. Kēninš
prosa nu sorga kur jei matās. Sargs parodeja kenim. Uz otos nakts
īs pats kēninš sorgat, sargoj. Nakti atskrīn dzagyuza un soka,
saceju ka nagulat catūrtu nakti. Tai kēninš, kai gyun tai azi
astes sagiva. Tei dzagyuza palik par valnim cyuškom. Bet kēninš
jos lailaida vaļā. Pēc tam jei palika par vārpsti. Kēninš pajēma un porlauza.
813 turp.
Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Krišjāņi Primary School
Stichwörter
Einheiten#LFK-1219-123

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.