SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Alūksne Secondary School
Stichwörter
Einheiten#LFK-210-85
#LFK-210-86
#LFK-210-87
#LFK-210-88
#LFK-210-89
#LFK-210-90
#LFK-210-91
#LFK-210-92
#LFK-210-93
#LFK-210-94
#LFK-210-95
#LFK-210-96
#LFK-210-97
#LFK-210-98
Wurde dechiffriert von DainisP
Beendet Ja
Geprüft Nein
Korrigiert 2017-01-13 10:27:49
Dechiffrierung

85

Cielaviņa tiltu tek
Tilta kokus skaitīdamʼ.
Es nevaru izskaitīt
Savu baltu bāleliņʹ.

86

Kalpo puisi, bāleliņʼ
Turi labu kumeliņu:
Gan nāks pati tautu meita
Kumeļā lūkodamʹ.

87

Tautas manu vainadziņʼ
Laiž no kalna lejiņā;
Es būt godam nolūkot,
Kur tie mani pašu liks.

88

Balta puķe, zaļa niedra
Zied ezera maliņā.
Balta puķe, - māsa mana,
Zaļa niedra - līgaviņʹ.

89

Ik dieniņas es raudāju
Savas vaļas gribēdamʼ.
Nu man tika sava vaļa
Nu dzīvot nemācējʹ.

90

Es dziedāt vien dziedātu,
Kaut būt otris, kas palīdz;
Bij māsiņa, kas palīdz,
To noveda sveši ļaudis.

91

Stārastiņš Dievu lūdza,
Ellē kājas karājās.
Kādu Dievu tad tu lūdz
Kad tu kul darbiniekus.

92

Neraud vis manʼ māsiņa
Ne es tevi tālu devu.
Tu dzird mani dravējot,
Es tevʹ drēbes velējot.

93

Ciri, ciri, redz kur priede,
Viņā sila maliņā.
Puisi, puisi, redz kur meita,
Tuvajos nāburgos.

94

Viju, viju, nenoviju,
Lazdu ziedu vaiņadziņʼ
Gāju, gāju, nenogāju
Pie neveikla teva dēla.

95

Gaujas meitas gauži raud,
No Gaujmaļa novedamʹ
Govis ēda Gaujas zāli,
Pašas pina vainadziņʼ

96

Pār Gaujiņu mani veda,
Šķit man melnu vaiņadziņ
Kas man deva to vaļiņu
Vaiņadzinu balšināt.

97

Aun, māsiņa, baltas kājas,
Vij diženu vaiņadziņ
No kājām tautas rauga
Līdz vaiņaga cekulam.

98

Ai, Laimīte, raganīte,
Kādu mūžu man vēlēji
Jau es biju bārenīte,
Vēl atraiša līgaviņʹ.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.