0210-Aluksnes-vidusskola-0017
Wurde dechiffriert vonDainisP
BeendetJa
BestätigtJa
Korrigiert2017-01-14 10:43:33
DechiffrierungAlūksnes vidusskolas VIII kl. skolniece Anna Sniķer Dzīvo Ziemera pag., Apškalnu mājās 18 g. veca.
1923gada 1 februara.

191

Nebēdā tu tautiet
Kad es sīka, kad es maza,
Gan es tavus vasku matus
Palēkdama plucināš.

192

Ceļat mani uz akmeņa
Es mazākā dziedātāja
Lai mas balsiņš līdzi skan
Ar citām māsiņām.

193

Meitas mani mežā veda
Ar sidraba vāģīšiem
Dzied meitiņas ķīkst vāģīši
Pats aiz prieka nevareju

194

Dziedāt māku dancot māku
Siena pļauti vien nemāku,
Būt mācejse sienu pļaut
Sen būt vīra dabūjusi.

195

Meitas mani mežā veda
Ar maziem vāģīšiem,
Ķīkstej vāģi, zviedza kumeļi
Sāka pašas gavilēt.

196

Driķus sēju driķus aru
Driķi lēti ritināt
Maza mana līgaviņa
Nespēj rudzu ritināt.

197

Kucīt mana kuplastit
Tu noslīki daugavā,
Ūdrus bebrus gūstīdama
Kunga tiesu maksādama.

198

Ēdat bērni skapajiet
Tēvs pārdeva kažociņu
Sieciņš rudzu sieciņš miežu
Pusssieciņa kaņepīšu.
Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Alūksne Secondary School
Stichwörter
Einheiten#LFK-210-191
#LFK-210-192
#LFK-210-193
#LFK-210-194
#LFK-210-195
#LFK-210-196
#LFK-210-197
#LFK-210-198

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.