SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Ainaži 6-year Primary School
Stichwörter
Wurde dechiffriert von PENKA
Beendet Ja
Geprüft Ja
Korrigiert 2016-02-25 18:05:21
Dechiffrierung Teiceja Karlīne Kalniņš 51. g. v.
Ainažu pag. "Līčos"
Tautas dziesmas.
Tautas dziesmās - tautas gars, tautas īpašības, viņas dvēsele. Tautas dziesmas lasot, mēs nākam pie atziņas, ka tā stingri tikumiga, smalkjūtīga, ar lielu daiļuma sajēgu un cilvēku un dabas novērošanu apdāvināta tauta.

1432

1. Dziesma mana padziedāta,
Neba mana darināta;
Vecu ļaužu darināta,
Manis jauna padziedāta.

1433-1434

2. Labāk, brāļi, padziedam,
Nekā niekus runājam:
Kur dziedāts, tur palika.
Valodiņa tālu gāja.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.