1975-19-zinatniska-ekspedicija-15-0059
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
Kollektion19th scientific expedition in Lithuania and Bauska district
Stichwörter
Wurde dechiffriert von DainisP
Beendet Ja
Geprüft Nein
Korrigiert 2018-09-14 16:18:07
Dechiffrierung -56-
      Mīklas

4220

Divi teļi četras astes         (pastalas)

4221

Mazs maza vīriņš, ass ass cirvīts           (bite)

4222

Sarkans dēlīts purvā mirkst       (mēle).

4223

Četras māsiņas čurā vienā bedrītē         (govs slaukšana).

4224

Krustām šķērsam kauli likti, pati miesa cauri spīd        (logs)

4225

Sarkanas kārtiņas pilnas baltu vistiņu            (zobi)

4226

Pilna kūts ar aitiņām, visas guļ bez ļipiņām     (maize krāsnī).

4227

Divi dūriķi, divi lūriķi, četri zemes stampātāji, viens karoga nēsātājs.           (govs).

4228

Mežā dzimis, mežā audzis, nāk uz laukiem grozīties.         (lauku rullis)

4229

Četri baļķi māju taisa, visi četri atliekas           (adīkļa adatas)

4230

Mūža tīnis, pusmūža vāks          (upe ledus)

4231

Viens saka: skriesim, skriesim, otrs saka: stāvēsim, stāvēsim.          (straume -ūdens, zāle-akmens).

4232

Kas vienā minūtē notiek visā pasaulē.            (laiks iet uz priekšu).

4233

Kas ir ātrāks par skaņu?            (domas)

4234

Uz kuriem sāniem zaķis krīt, kad viņu šauj?            (uz saviem).

4235

Uz kuru pusi zaķis krīt, kad viņu šauj?             (vilnas pusi)

4236

Krūtīs spēlē, kaklā danco, cisku starpā lērums ceļas             (vērpjamais ratiņš)

4237

Kas tas ir, ko sunītis izdara kāju paceļot, vīrietis kājās stāvēdams, bet sieviete sēdot?        (sasveicinās)

4238

Kad divi meži satiekas, tad vaktnieks viņos paslēpjas        (acis)

4239

Teicēja zin dziedāt šādas dziesmas:
Uz zaļu pļaviņu...
Vienai mātei viena pati meitiņa...
Kur tu augi daiļa meita...
Bij man vienas rozes dēļ...
Aun meitiņa baltas kājas,...
Trīs meitiņas daiļi dzied...
Pilna upe baltu ziedu...
Ozolam bieza miza...
Tautiets mani pavadīja...
Es uzkāpu kalniņā...