DechiffrierenVorigeNächste
VerwahrungsortKrišjānis Barons Society
SammlungCollection of Bernhards Kasars
Stichworte
Wurde dechiffriertIlzeBriede
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2018-01-12 23:13:52
Dechiffrierung

Nr.45     358

Lidija Livental 19 g.veca. Dzimtene Ļaudoniešos. Zemkope
Dziesmas uzrakstītas Laudoniešu "jokas"

1097

Slinki, slinki kaimiņpuiši
Tiem pāpuves neuzartas
Papuvīte noziedēja
Dzelteniem ziediņiem.

1098

Visi gaida Jāņu dienas
Jauni puiši negaidīja
Kārsim viņus skurstenī
Skujiņām badīsim

1099

Es pievīlu Jāņu nakti
Diženo tēva dēlu
Sniedzu baltu akmentiņu
Viņš šķiet siera gabaliņ
Tätigkeiten

DechiffrierenVorigeNächste