1009-Mazzalves-pamatskola-01-0010
Wurde dechiffriert vonIevaKronkalne
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2016-07-18 01:38:47
DechiffrierungTeicējs: Mazzalves pagastā Karstumu mājās Minne Zalviņš 70 gadu veca. 

82

Kalnā
Aukstu kalna galotnē.
Sen guļ senču mantojums.
Un par upuri tiem sutu.
Latvju tautas sveicienus.
Mājās tiem vēl.
Tēvs un māte.
Kas tos gaida.
Bet pār ceļu asiem soļiem
Jo leni tie ceļoja
Vakaros asins kvēlos
Mīlestības bailēs man
Un kad saule lēca drūma
Kaŗa vīri locījās.
Šķela sirdis.
Kuras cieta.
Aukstu plivo.
Naidu briesmas.

Tautas dziesma.
Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Mazzalve Primary School
Stichwörter

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.