1600-LU-021-0073
Wurde dechiffriert vonAnna9
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2019-12-22 13:54:32
Dechiffrierung

19112

Tumša, tumša tā eglīte,
Kur caunīte nakti guļ.
Tāļi, tāļi tais ciemiņš,
Kur aug mana līgaviņ'.

19113

Tāļi gāju sievas ņamt,
Tepat auga nāburguos.
Nu būt' mij's, ko varēj's,
Ar šejienes coukganiņ'.

19114

Māete mozu mazināja,
Tautiet's lielu lielināja.
Māete sauce coukganiņu,
Tautiet's sovu līgaviņ.
skat. 19114
Māete mozu mazināja,
Tautiet's lielu lielināja.
Māete sauce coukganiņu,
Es par sovu līgaviņu.
Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of the Faculty of Philology and Phylosophy, UL
Stichwörter

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.