0899-Valijas-Mednes-vakums-01-0002
Wurde dechiffriert vonLigaB
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2019-03-22 18:13:11
DechiffrierungStāstītāja Prone Gūtmane 86 g. v., no Kaulacnieku pag.

1


Raiz dzīvojusi skaista ķēniņa meita, kurai neviens kučiers nevarēja iztapt. Reiz kad tēvs aizgāja karā, meita varēja darīt kā patika. Nu viņa līga kučieru un pieteica, ka nav brīv nekaunīgi runāt, jo tad viņu aizdzīs un loni nedabūs. Kučiers atbildēja: "Nē, cienīg freilenīt, es nekad nekaunīgi nerunāju." Nu salīkst [salīgst] ar un nodzīvo jau vienu mēnesi. Te dabū zināt, ka verstis 4 no pils, kādās saimnieku mājās, taisīta jauna pirts. Svētvakarā ķēniņa meita liek kučieram jūgt zirgus un aizvest viņu uz pirti. pabrauc kādu gabaliņu, meita ierauga divus suņus apķērušos. "Ej, kučieriņ, ko tie tur dara?" "Viens ir iedzēris vīnūzē un nav maksājis, otris rauj
Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Valija Medne
Stichwörter

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.