0899-Valijas-Mednes-vakums-01-0004
Wurde dechiffriert vonLigaB
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2019-03-22 18:39:23
Dechiffrierunglielu laiku. Kad vien freilene iedomājusies, likusi kādam, lai pasaka kučieram, lai tas ielaiž savu ērzeli pilskunga pļavā. Un neviens cits nesapratis, ko tas nozīmē, tik kučieris. Un tā kučiers ilgu laiku tur nodzīvojis un kļuvis ļoti bagāts. Vēlāk par to naudu, ko tur sapelnījis, nopircis lielu muižu un apprecējis citu jaunu, skaistu meitu un dzīvojis laimīgi.

2

Kādam bilžu taisītājam - fotogrāfam bijusi skaista sieva. Tai iemīlējušies: mācītājs, ķesters un zvanītājs. Sieva to pateikusi vīram un lūgusi padomu, kā no viņiem tikt vaļā. Tas atteicis, lai apstellē visus trīs vienā naktī, katru stundu vēlāk. Pats stāvēšot aiz loga un pēc zināma laika pieklapēšot, un tad lai to kas istabā ievedot blakus esošā tumšā kambarī. Sieva arī apsolījusies tā darīt. Pa priekšu nācis mācītājs. Sieva to pacienājusi ar tēju un teikusi: "Naudu papriekšu." Mācītājs samaksājis viņai 100 rubļus. Nu sieva teikusi, ka viņam jāģērbjas plikam. Noģērbies. Nu vīrs klauvējis pie loga. Sieva likusies izbijusies un teikusi: "Vai, mans vīrs mājās. Nākat šai kambarī es jūs paslēpšu," un ievedusi mācītāju kailu tumšajā kambarī. Nu nācis ķesters. Ielaidusi to, pacienājusi atkal tāpat ar tēju, saņēmusi 100 rbļ., likusi noģērbties plikam, un kad vīrs klauvējis pie loga, atkal izbījusies teikusi: "Vai, mans vīrs mājās," un ievedusi tumšajā kambarī. Nu nācis zvanītājs. Ar to sieva izdarījusi gluži tāpat, kā ar mācītāju un ķesteri. Tagad nācis mājās vīrs un atvedis līdz vēl divus fotogrāfus. Vīrs lielījies: "Jūs protat tik fotogrāfēt,
Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Valija Medne
Stichwörter

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.