0527-Peteris-Smits-005-0159
Wurde dechiffriert vonLigaB
BeendetJa
BestätigtJa
Korrigiert2019-02-06 14:37:13
DechiffrierungTaures pura [purva] teika.

5236

Reiz Taures pura ezerā zvejojis zivis kāds jauns vīrs un sirdijies: "Vels [Vells], ka nekā nedabū!" Te iz ūdens apukšas [apakšas] saukusi kāda balss, kā tam zivju nekad netrūkšot, jā viņš savu pirmo bērnu še atnesīšot veltīs [veltēs]. Vīrs to ari apsolijis un zivju tam nekad nav trūcis. Kad viņa sievai piedzimis pirmais bērns, tad viņš nobijies par savu solijumu un gājis padomu prasīt kādam Dieva vīram, kurš viņu izmācijis, kā tas viss jādara. Gavēņa piektvakaros Dieva vīrs viņam licis cirvi (ciri) trīt un izmeklēt visātrāko zirgu visā apkārtnē u. t. t. Vīrs, vēl ledus laikā, braucis ar savu bērnu uz ezera un pie āleņģa uzsaucis: "Na, še k' i'!" Puķis pabāzis galvu, kuru vīrs ar vienu cirtienu nocirtis un braucis projām tik ātri, cik mācējis. Pēc tam ezers 9 dieni [dienas] un 9 naktis gaudojis, pēc kam aizlaidies uz Burtniekiem.
Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Pēteris Šmits
Stichwörter

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.