Boriss Infantjevs

Name
Boriss Infantjevs
Verknüpfungen
Berufstätigkeiten
Zusammenfassung
Boriss Infantjevs - folklorists, pedagogs, filoloģijas zināņtu kandidāts (1956), habilitētais pedagoģijas doktors (1992).
Persönliche Information
Boriss Infantjevs dzimis mērnieka ģimenē, tēvs bijis Krievijas, pēc tam Latvijas armijas virsnieks, Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieks. 1934. gadā beidzis O. Beateres ģimnāzijas pamatskolas klases, 1940. gadā beidzis Rīgas 1. valsts ģimnāziju. 1946. gadā beidzis Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes slāvu - krievu valodas nodaļu. No 1946. gada strādājis LPSR Zinātņu Akadēmijas Etnogrāfijas un folkloras instūtā par zinātnisko līdzstrādnieku. 1952. gadā ideoloģisku iemeslu dēļ bijis spiests no institūta aiziet.
Strādā līguma darbus (1952-53), bijis skolotājs un Tautas izglītības nodaļas inspektors Rīgas Jūrmalā (1954-55), LPSR Izglītības ministrijas Pedagoģijas zinātniskā pētniecības institūta zinātniskais līdzstrādnieks (1955-74), sektora vadītājs (1974-90). 1991-93 Izglītības attīstības instiūta galvenais speciālists, Baltijas institūta profesors (no 1997). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (2001), Lielās folkloras balvas laureāts (2001).
Pirmā publikācija - raksts "Materiāli par latviešu zinātniekiem Ļeņingradas arhīvos" LPSR ZA žurn. "Vēstis" 1948 (2. nr.). I. zin. darbībai vairāki virzieni: pedagoģija un tās vēsture, folkloristika un tās vēsture, mitoloģija. I. publikācijām raksturīgs vērienīgs kultūrvēst. skatījums uz parādībām un personībām. Plašākais I. zin. devums ir Ljas ped. vēsturē un metodikā, I. pētījis latv. un kr. folkloras un mitoloģijas paralēles, latv. un kr. folkloristu sakarus, kr. rakstnieku sakarus ar Lju. Sar. monogrāfijas par kr. val. un lit. mācīšanas vēsturi Ljā. Daudzu kr. val. un lit. māc. grāmatu, metod. rakstura grām. autors un līdzaut., "Krievu - latviešu vārdnīcas" (1-2, 1959) līdzautors. I. darbībai folkloristikā raksturīgs plašs kultūrvēst. skatījums uz parādībām un personībām. Pētījis kr. un latv. folkloras paralēles, kr. un latv. folkloristu sakarus, ievērojamu folkloristu dzīvi un darbību. Nozīm. publikācijas - raksti:"Puškina "Pasaka par zvejnieku un zivtiņu" latviešu folklorā" (LPSR ZA Folkl. inst. "Raksti" 1950), "Materiāli latviešu kultūras vēsturei Maskavas un Viļņas arhīvos" (LPSR ZA "Vēstis", 1960, 2), "Latviešu tautasdziesmas un krievu sabiedrība" (turpat, 1984, 3), "Friča Brīvzemnieka folkloristiskā darbība" (turpat, 1986, 10), "Krišjānis Barons un krievu zinātne" (krāj. "Tautasdziesma un mūsdienu kultūra", 1, 1984).
L. Francmane H. Zinātnieka labestība // Skolotāju Av., 1981, 23.XII.
Birth time/place14.09.1921
Rēzekne
Rēzekne
ResidenceRīga
Rīga
Education1940
Riga State Gymnasium No.1
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050

1946
Latvijas Valsts universitāte

beidz Filoloģijas fakultātes Slāvu-krievu valodas nodaļu

Working placeThe Archives of Latvian Folklore
Rīga
Rīga
Place of death18.03.2009
Auszeichnungen
2001
Triju Zvaigžņu ordenis
IV šķira
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 2001. gada 10. oktobra lēmumu.
Zeige 1-4 von 4 Einträgen.
#OrtDatumTypVietas tipsFragment des Textes
   
1Rēzekne
(Rēzekne)
14.09.1921Birth time/placePilsēta
2Rīga
(Rīga)
Nicht angegebenResidencePilsēta
3Raiņa bulvāris 8, Rīga
(Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050)
1940EducationĒka, māja
4Rīga
(Rīga)
Nicht angegebenWorking placePilsēta

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.