Jēkabs Ozoliņš

Name
Jēkabs Ozoliņš
Berufstätigkeiten
Zusammenfassung
Mācītājs un literāts Jēkabs Ozoliņš (1860-1915) mācījies Ērgļu draudzes skolā, Tērbatas skolotāju seminārā, studējis Tērbatas universitātē medicīnu un teoloģiju. Strādājis par skolotāju. No 1894. gada mācītāja palīgs, no 1896. gada līdz mūža galam mācītājs Jaunpiebalgā. Pirmās publikācijas iespiestas periodikā bez paraksta. 1906.-1911. gados publicēti raksti par Latvijas 17., 18. gs. vēsturi un Vidzemes draudžu vēsturi. Ozoliņš vairākkārt ticies ar dzejnieku J. Poruku, bijis viņa skolotājs, šie iespaidi ietverti rakstā "Atmiņas par Poruku Jāni" ("Rīgas Avīze", 1911).
Persönliche Information
Dzimis zemnieku ģimenē. Precējies ar Lūciju Augusti Šancbergu. Ģimenē deviņi bērni.
Galerie der Zitate
J. Ozoliņš pieder pie pirmajiem latviešu censoņiem-lettoņiem, kas saviem spēkiem izlauza ceļu uz zinību kalniem un vēlāk savas tautas vidū lika “vārdiem darbos atspīdēt”. Cik neatlaidīgi un uzmanīgi J.O. aizstāv savu tautību, ko rāda viņa paša curriculum vitae, ko viņs iesniedz kādai ķeizara valdības iestādei. [..] J.O. pazīstams arī kā zinātnisku rakstu sacerētājs, “kas ievietoti šur tur laikrakstos, bez kāda paraksta”, kā viņš saka minētā c.v. Pazīstama viņa grāmatiņa “Skati pagātnē”, kur attēlota Jaunpiebalgas draudzes dzīve pēc ziemeļu kara. Rakstījis arī atmiņas par Jāni Poruku, kas ir viņa skolēns Liezerē.”

J.O. Mācītāju Jēkabu Ozoliņu pieminot. Latvis, Nr.2531 (29.03.1930)


“Pirmā skola, ko Poruks apmeklē, ir vietējā pagasta skola, kur toreiz par skolotāju darbojās Jēkabs Ozoliņš (vēlāk mācītājs Jaun-Piebalgā). Tas savus skolēnus ļoti prata ieinteresēt ar vēsturi. Lai vēstures notikumus skolēniem darītu saprotamākus un labāk prātā paturamus, viņš tiem dzīvās bildēs tēloja atsevišķus gadījumus, kamēr skolēni paši dažkārt iedomājās seno vēstures varoņu lomās un spēlēja attiecīgas rotaļas. Poruks par to vēlāk sarakstīja skaistu stāstu: „Romas atjaunotāji", jo tāda „atjaunota Roma" tiešām pastāvējuse, skolēnu ierīkota, mežā, skolas tuvumā.”

Līgotņu Jēkabs. Jānis Poruks. Jaunības Tekas, Nr.8-9 (01.08.1921)

Professionelle Tätigkeit
Dienējis Pēterburgas gvardes pulkā. Strādājis par skolotāju Liezēres draudzes skolā, kur tolaik mācījās J.Poruks. No 1894. gada mācītāja palīgs, no 1896. gada līdz mūža galam mācītājs Jaunpiebalgā. Aktīvi piedalījies vietējā sabiedriskā dzīvē, veicinājis izglītības attīstību. 1908. gadā bijis Jaunpiebalgas krājaizdevu kases priekšnieks.

Pirmās publikācijas iespiestas periodikā bez paraksta. Laikrakstā "Dzimtenes Vēstnesis", "Rīgas Avīze" u.c.
Izdevis brošūru "Jaun-Piebalgas baznīcas simtgadu svētki 4. jūlijā 1904. g." (1904), kur īsi aprakstīta Jaunpiebalgas draudzes vēsture un ievietoti baznīcu dziesmu panti. Apcerējums "Skati pagātnē. Ziņas par Jaun-Piebalgas draudzes likteni "Ziemeļu kara" laikā" (1908) balstīts uz vēsturiskiem faktiem, uz ierakstiem senās baznīcu grāmatās un aplūko Ziemeļu kara rašanās cēloņus un sekas.

Birth time/place06.02.1860
Vietalvas pagasts
Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads
"Dieču" mājās.
Residence1869
Vējava
Vējava, Jumurdas pagasts, Madonas novads
Egļukalna muiža
Ausbildung
Ērgļu luterāņu draudzes skola
Ērgļi
Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads


Tērbatas skolotāju seminārs
Tartu
Tartu, Tartu County, Estonia


Tērbatas Universitāte
Ülikooli 18, Tartu
Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Working place
Liezēres draudzes skola
Liezēre
Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads
Skolotājs.

1894 – 1896
Jaunpiebalga
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads
Mācītāja palīgs.

1896 – 1915
Jaunpiebalga
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads
Mācītājs.
Participation in organisations
Latviešu studentu biedrība "Pīpkalonija"
Service
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Pēterburgas gvardes pulks.
Ort/Zeit des Todes13.03.1915
Jaunpiebalga
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads
Buried

Bildlegende

Zeige 1-10 von 10 Einträgen.
#OrtDatumTypVietas tips
  
1Vietalvas pagasts
(Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads)
06.02.1860Birth time/placeParish
2Vējava
(Vējava, Jumurdas pagasts, Madonas novads)
1869ResidenceVillage
3Jaunpiebalga
(Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads)
13.03.1915Ort/Zeit des TodesVillage
4Ērgļi
(Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads)
Nicht angegebenAusbildungVillage
5Tartu
(Tartu, Tartu County, Estonia)
Nicht angegebenAusbildungCity
6Ülikooli 18, Tartu
(Ülikooli 18, Tartu, Estonia)
Nicht angegebenAusbildungBuilding, house
7Liezēre
(Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads)
Nicht angegebenWorking placeVillage
8Jaunpiebalga
(Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads)
1894 - 1896Working placeVillage
9Jaunpiebalga
(Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads)
1896 - 1915Working placeVillage
10Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
Nicht angegebenServiceCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.