Bernhards Kasars

Bild
Bernhards Kasars
Name
Bernhards Kasars
Berufstätigkeiten
Persönliche Information
KASARS Bernhards (1905.22.IX Babītes Piņķos - 1981.25.X Rīgā, apbed. II Meža kapos) - literāts.
Dz. amatnieka ģim. Māc. Vitrupes pamatskolā, Limbažu ģimn., stud. Rīgas Skolotāju inst. (1922-1928), LU Teoloģijas fakultātē (1928-1938), paralēli strādājot par skolotāju, 1938 ordinēts par Sēlpils prāvesta iecirkņa vikāru. 1942-1944 bijis vikārs Celminieku-Pampāļu draudzē.
Pirmie dzejoļi periodikā public. jaunatnes žurn. "Cīrulītis" (1934). Dzejoļi apkopoti krājumā "Sapnis smiltājā" (1933). Rakstījis arī sarežģītās dzejas formās - saglabājušies 5 sonetu vainagi. Ar K. vārdiem vairākkārt Dziesmu svētku repertuārā skanējusi Jēkaba Mediņa dziesma "Tēvu zeme svētā, dārgā". No 1945 skolotājs Rīgā, 1951 apcietināts, notiesāts uz 10 gadiem labošanas darbu nometnēs, nosūtīts uz Vorkutu. Pēc atgriešanās no apcietinājuma bija darbvedis un zīmēšanas skolotājs Rīgas 36. vidussk. (1956-1966). Sar. pasaku dzejā bērniem "Gudrais zēns" (1971), atmiņas par A. Skujiņu.
L. Ancītis V. Divu literātu piemiņai // Karogs, 1982, 2. nr.
R. Briedis
Professionelle Tätigkeit
Rakstījis arī sarežģītās dzejas formās, par ko liecina 5 saglabājušies sonetu vainagi.
Rakstījis atmiņas par Austru Skujiņu.
Dzimšanas vieta20.09.1905

22.09.1905
Izglītojies
mācījies
mācījies Vitrupes pamatskolā

mācījies
mācījies Limbažu ģimnāzijā

1922–1928
studējis
studē Rīgas Skolotāju institūtā

1928–1938
studējis
studē LU Teoloģijas fakultātē
Miršanas vieta25.10.1981
Apglabāts

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.