Zēni, zēni, Liela dienaKommentar hinzufügen

BenennungZēni, zēni, Liela diena
QualitätLaba, visdū paliek skaļāks
Kollektion15th scientific expedition in Liepāja
MediumAudio
ArtLente
Original056
Dateicode000698
Archivkopie040
CD Nr.011
Kopie des Werkeslente 29
SammlungenArchiv der Lettischen Folklore
Klasifikators
Narrator
Recorder
Dateien
File
Recording1961
Liepāja
Liepāja
Stichworte
Wurde dechiffriert vonInga Tapiņa
BeendetJa
BestätigtJa
Korrigiert2018-09-24 09:48:27
DechiffrierungZēni, zēni, liela diena!
Zēni, zēni, liela diena!
Zēni, zēni, liela diena,
Kur kārsim šūpulīt?
Zēni, zēni, liela diena,
Kur kārsimi šūpulīt?

Ievienāje, liepienāja,
Ievienāja, liepienāja,
Ievienāja, liepienāja,
Tur kārsimi šūplīt!
Ievienāja, liepienāja,
Tur kārsimi šūpulīt'

Šūpoj't mani, ciema puiši!
Šūpoj't mani, ciema puiši!
Šūpoj't mani, ciema puiši,
Es jums došu olu ol's!
Šūpoj't mani, ciema puiši,
Es jums došu olu ol's!

Man vistiņas dētin dēja,
Man vistiņas dētin dēja,
Man vistiņas dētin dēja,
Kladzināti kladzināj!
Man vistiņas dētin dēja,
kladzinātu kladzināj'!

Kuŗai lūza liepas zari,
Kuŗai lūza liepas zari,
Kuŗai lūza liepas zari,
Tā atraiša līgaviņa
Kuŗai lūza liepas zari,
Tā atraiša līgaviņ!
Text dechiffrieren
Zēni, zēni, Liela diena
Wurde dechiffriert vonInga Tapiņa
BeendetJa
BestätigtJa
Korrigiert2016-11-23 23:52:40
Dechiffrierung

3836

13
Mazs es biju mīlulītis,
Liels izaugu pļēgurītis
Krogā dzēru, makā mīzu,
Mājā nesu kazlēniem.
Sal. 38.lpp. No.32 un 81.lpp. No. 10.
sk. 3836
sk. 4153

3837

14
Ai kaimiņ, ai ciemiņ, -
Kā saderēsim?
Tava gailis mana vistu
Izklakšķināja.
(t.i. - samina)

3838

J.A. Jansons 1961.g. vasarā pieraksta M.Ozolas dziesmas etc.

3839

15
Apkūlības vakarā
Visas lietas stīvi stāv:
Stāvēj' dakšas, stāvēj' slotas,
Stāvēj' koka sprigulīši.
Visi ļaudis brīnījās,
Kas puišieme stīvi stāv:
Pulkstens vestes kabatā -
Ķēde stīvi karājās.

3840

16
Kulies pati, kunga rija,
Tev nebija kūlējiņa!
Taisies pati, bārenīte,
Tev nebija māmuliņas!
Sal. 73.lpp. No.9
sk. 4105

3841

17
Pēterīti, Pēterīti,
Pēkainīti!
Tava sieva Līzīte,
Krokainīte,
Uzkāpa kalnā,
Izbira krokas.
Pēteris lasīja
Raudādams.
(Kroku brunči = kroceni. Izbira krokas - nokrita, nobruka brunči.
Krokainīte - sieva (meita) ar kroku bunčiem).

3842

18
Pēterīts ar Miķēlīti -
Abi gāja peku laust.
Abi divi sīki, līki -
Nevar peku kustināt.
Un tik nevar, un tik nevar,
Un tik nevar kustināt.

3843

19
Brālis dižis, es jo maģa,
Es par brāli nebēdāju:
Spēr' ar kāju staļļa dures,
Jēmu bēru kumeliņu:
To es biju pelnījusi,
Tēvam kājas noaudama,
Tēvam kājas noaudama,
Mātei vietu taisīdama.

3844

20
Zēni, zēni Lieladiena!
Kur kārsime šūpulīti?
Ievienāja, liepienāja -
Tur kārsime šūpulīti

3845

21
Šūpoj't mani, ciema puiši!
Es jums došu olu, olu:
Man vistiņas detin dēja,
Kladzināti kladzināj'.

3846

22
Kurai lūza liepas zari,
Tā atraiša līgaviņa.

3847

23
Manis dēļ maizi cepa,
Brūvē saldu alutiņu.
Paši ēda, paši dzēra,
Es gulēju smilktienāja.
(Bēru dz-a).

3848

24
Nekad par jaunu neapprecēsies, nekad par agru neuzcelsies. (T.i.: jo agrāk apprecēsies, jo agrāk uzcelsies - jo labāk).

3849

25
Kas agri ceļas, tas zeltu smeļas. (T.i.: cītīgāk strādāsi - turīgāk dzīvosi).

3850

26
Kad arī ellē, bili būrī! (T.i.: lai kā, kad tik pulkā!)

3851

37
Kad arī kādā peklē,
Tomēr lāse jāsameklē!
(Tā runājot dzērāji).
Text dechiffrieren

BildlegendeZeige 1-1 von 1 Eintrag.
#OrtDatumTypVietas tips
  
1Liepāja
(Liepāja)
1961RecordingCity
Zeige 1-1 von 1 Eintrag.
#BenennungAnzahl
   
1Liepāja 1
Zeige 1-1 von 1 Eintrag.
#BenennungAnzahl
   
11

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.