#LFK-438-2

Benennung
Šūpo egle to caunīti
Nummer der Einheit
2
Sprache
Lettisch
Datum der Einsendung
24.03.1927
Stichwörter
#LFK-438-2
Wurde dechiffriert vonInga Tapiņa
BeendetJa
BestätigtJa
Ausgebildet2016-02-20 09:55:22
Korrigiert2016-02-22 22:01:37
DechiffrierungTautas dziesmas.

1

Māte meitu izlaizdama
Dzied rociņas cilādama
Tā dziedāsi tu māmiņa
Kad ieiesi maltuvē.

2

Šūpo egle to caunīti
Tā būs mana cepurīte
Auklē māte to meitiņu
Tā būs mana līgaviņa.

3

Es dziedāju gavilēju
Dēlu māte klausijāsi
Klausīdamās tā sazija [sacīja]
Klaudziet [klau, dzied] mana malējiņa
Klaudziet [klau, dzied] mana malējiņa
Mana dēla līgaviņa
Dzer ūdeni grauz akmeni
Līdz es tava malējiņa
Līdz es tava malējiņa
Tava dēla līgaviņa.

4

Sen dzirdēju, sen redzēju
Vaidu zemes ozoliņu
Dzelža saknes, vaŗa zari
Sudrabiņa lapiņām
Krīt lapiņa ūdenī
Grimst pašai dibenā
Tā dieviņis nogremdēja
Man' valodu cēlējiņu.

5

Ozoliņis žēli raud
Jauns jostiņu apjozdams
Neraud žēli ozoliņi
Vēl jo jauna jozējiņa
Apjož tavu  augumiņu

6

Ozolīti zemzarīti,
Kam tu augi lejiņāi
Meitas tavus zarus lauza
Kalniņai stāvēdamas
Text dechiffrieren
öffnen

Šūpo egle to caunīti
Tā būs mana cepurīte
Auklē māte to meitiņu
Tā būs mana līgaviņa.

BildlegendeZeige 1-1 von 1 Eintrag.
#OrtDatumTypVietas tips
  
1Nicht angegebenPlace and time of recording

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.