#LFK-1654-7

BenennungTautiets mani māsu sauca
Nummer der Einheit7
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
OrganisationViesīte 6-year Primary School
Genresfolksong, 1-6 lines
SpracheLettisch
Files1654-Viesites-pamatskola-01-0003
DokumentiererAleksandra Afanasjeva
ErzählerAustra Pontušķis
Datum der Einsendung30.11.1938
Zeit/Ort des Dokumentierens1938, Viesīte
Viesīte, Viesītes novads,
Vienības iela 1
Stichwörter
#LFK-1654-7
Wurde dechiffriert vonarta romane
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2016-03-14 22:48:49
Dechiffrierung

4

Māte mani mazu pēŗa.
Ar vītola žagariņu
Lai es augu tik lokana
Kā vītola žagariņš.

5

Degu [dedzu] skal, degu sveci,
Tumša mana iztabiņa [istabiņa],
Ienāk mana māmulina
Tūdaļ gaiša iztabiņa [istabiņa].

6

Es diedziņu sketerēju,
Man nebija dzīpariņa.
Es pušķoju tautu dēlu.
Man nebija bāleliņa

7

Tautiets mani māsu sauca,
Kumelē sēdēdams.
Daudz purvā baltu berzu;
Daudz man tādu bālelinu.

Ieva. Kupečs.
41 g. v. Viesīts kadiķos.

8

Smuks puisītis balta mute,
Guļ celiņa maliņā
Cūkas bikses saplēsušas,
Pogas vien tik palikušas.

9

Eita bērni skatīties,
Kādi ērmi tīrumā.
Pieci kaķi arklu vilka,
Vāciets aŗa raudādams.

10

Kad es būtu zinājusi,
Kāda tautu dzīvošana.
Būt akmeni iecēlusi,
Ne kājiņu iecēlusi.

Labāk būtu to strēķīti
Zem eglīts pasēdējsi
Negājusi baznīcā,
nemijusi gredzentiņu.

Datei1654-Viesites-pamatskola-01-0003
Text dechiffrieren
öffnen

Tautiets mani māsu sauca,
Kumeļā sēdēdams.
Daudz purvā baltu bērzu,
Daudz man tādu bāleliņu.