#FMP-1-155

Benennung in der Originalsprache
Материалы по этнографии латышского племени. Труды этнографического отдела
Benennung
Latviešu etnogrāfiskie materiāli
Nummer der Einheit
155
Sprache
Lettisch, Russisch
Place and time of recording
Gatarta
Gatarta, Drustu pagasts, Smiltenes novads,
Cēsu apriņķis, Vidzemes guberņa
Published
1881, Maskava
Moscow, Russia
Stichwörter
#FMP-1-155
Wurde dechiffriert vonMadara Eversone
BeendetJa
BestätigtNein
Korrigiert2019-10-24 13:08:23
Dechiffrierung

147

Sieva sēd pakalnā, trejdeviņi kamoli vācelē. Rit kamoli, lūst kalni, rit pakalnē. Sieva sēd pakalnē, trejdeviņi kamoli vācelē: melni kamoli, zili kamoli, raibi kamoli, sārkani kamoli, balti kamoli. Rit kamoli, lūst kalni, rit pakalnē. – Tik mīksts laj paliek kā pūpēdis! (Šie vārdi trejdeviņas reizes teicami.) Dievs Tēvs.....

148

(Uzliec uz silu papīru melnas vilnas slipsni, uzkasi krītu, saliec rokas un, noliecies uz papīru, skaiti deviņas reizes bez apstāšanās šos vārdus:)
Sieva sēd kalnā, deviņas rozes rokā – sešas košas, trīs novītušas; sieva slīkst jūrā, noslīkst ar visām.

149

Rožu sieva iet pa ceļu, rožu kule mugurā; viņaj tās rozītes, man tā veselība. Tas cilvēks laj paliek kā bijis!

150

Trejdeviņi jūras ūdeņi, trejdeviņi jūras akmeņi – Dievs Tēvs...... – izplūkā, izspārda šo svētu rozi, šo svētu vainu no (vārda) miesām, no viņa kauliem. (Trīsreiz teicams.)

151

No tām trejdeviņām vainām – Dieva Tēva....., kas pie tā cilvēka, pie akmeņa, pie suņa, pie koka – deviņas, astoņas, septiņas....., viena, nevienas. Amen.

152

Es zinu trejdeviņas rozes, jeb visas trejdeviņas es zinu, jeb visas trejdeviņas es māku, jeb visas trejdeviņas es izdarīšu. Iekš tā vārda.... Viena, divas, trīs...., deviņas rozes; deviņas, astoņas, septiņas....,viena roze; viena, divas, trīs...., deviņas rozes. (Pirmo pusi vēl reiz sacīt.)

153

Man bij deviņas rozes rokā, – astoņas, septiņas, sešas, piecas, četras, trīs, divi, viena, – neviena.

154

Dievs Tēvs, Dievs DĒls, Dievs sv. Gars – kas pie cilvēka, pie sūnas un pie koka – deviņi, astoņi, septiņi..., viens, – saule, zeme, debesis, zvaigznes, mēnesis. Dievs, Dieva sv. Gars, palīdzi man to cilvēku paglābt un tās sāpes noņemt! Jēzus gāja jūrā, savā laikā, trīs rozes nesa rokā, tās slimības viņš iemeta jūrā, to veselo viņš atstāja pie manim un pie Marijas. Palīdzi man to paglābt un tās sāpes noņemt! Amen, amen, amen.

155

Saule, debesis, zeme, zvaigznes, Dieva Dēls, Svētais Gars, palīdzi man to cilvēku paglābt un tās sāpes noņemt! Mans Jēzus gāja jūrā, trīs rozes nesa rokā; tās slimības rozi iemet jūrā, to veselo atstāj pie manim. Marija māte, Jēzum palīdzi,man to cilvēku paglābt, tās sāpes atņemt+. Amen.
Text dechiffrieren
#FMP-1-155
Wurde dechiffriert vonMadara Eversone
BeendetJa
BestätigtNein
Korrigiert2019-10-24 13:07:55
Dechiffrierung

156

Trīsdeviņas rozes – trīs; tā pirmā pa ceļu (vēl reiz, vaj divi reizes) tāļu projam; tā otrā uz debesi; tā trešā – laj izput, laj izņīkst kā rīta salna pret sauli.

157

Zila roze, balta roze, sārkana roze – izput, izņīkst kā rīta salna, kā vecs mēnesis, kā saulītes ēna.

158

Trīs svētas rozes: viena auga, otra plauka, trešā vīta.

159

Trīs rozes iet pa ceļu: divi dziedinamas, trešā žūst. (Trīsreiz teicams.) Dievs Tēvs....

160

Trīs rozes brauc pa jūru: viena bija balta, otra zila, tā trešā bija itin sārkana. Pestītājs dzenāja un sacīja: "Jūs rozes, izņīkstat no tā cilvēka!"

161

Uz tā vārda mūsu Kunga Jēzus Kristus es piesaku tev, tu kaitīgā roze (v. kaulu sāpe), kā tev būs atstāties un bēgt no šā kalpa (v. kalpones), kuru sauc (vārds). Amen. Iekš tā vārda.....

162

Sešas rozes no jūras izceļās: viena smadzeņu, otra zobu, trešā dzīslu, ceturtā tērauda, piektā kaulu, sestā melna. Kur es viņas likšu? Es viņas likšu trejdeviņu eņģeļu spēkos un trejdeviņu vārtu stabos: tur šķies viņas. Nāc, eņģel, tie tev pērs, nu tie tev šautīs! Izdilsti kā vecs mēnesis, sakalsti kā purva niedre un izdēdi kā vecs mironis. Iekš tā vārda.... (Trejdeviņi amen.)

163

Jēzus brauca pa jūru, trejdeviņas sāpes rozes rokā: viena pazūd, otra aizskrēj, trešā izkūst – trejdeviņas laj izņīkst kā vecā mēneša vieta, kā linu pīslis, kā cūkas s...., kā pūpēža puteklis!

164

Mūsu Kungs Jēzus Kristus gāja jūrā, četras rozes nesa rokā: tā pirmā zila, tā otrā melna, tā trešā sārkana, tā ceturtā tērauda. Kur es viņas likšu? Es viņas likšu trejdeviņu eņģeļu spēkos, trejdeviņu vārtu stabos: tur šķies viņas. Nāc, enģel', tie tev pērs, tie tev šautīs! Izdilsti kā vecs mēnesis, sakalsti kā purva niedre, izdēdi kā vecs mironis! (Trejdeviņi amen.)

165

Dievs mūsu Kungs gāja pa jūru; Jēzus gāja tam pakaļ un nesa trīs rozes: viena bija zila, otra sārkana, trešā melna. Jēzus māte, Marija, sacīja: "Jēzus, tu Dieva Dēls, saki laj tās rozes izput kā dūmi gaisā, kā migla un kā rīta rasa vējā". Iekš tā vārda..

166

Jēzus brien pa jūru, trīs rozes rokā: viena izkrita, otra pazuda, trešā izņīka – ne pie cilvēka, ne pie lopa, – dziļā purva ellē, kur neviens neiet iekšā. Iekš tā vārda....
Text dechiffrieren
öffnen

Saule, debesis, zeme, zvaigznes, Dieva Dēls, Svētais Gars, palīdzi man to cilvēku paglābt un tās sāpes noņemt! Mans Jēzus gāja jūrā, trīs rozes nesa rokā; tās slimības rozi iemet jūrā, to veselo atstāj pie manim. Marija māte, Jēzum palīdzi, man to cilvēku paglābt, tās sāpes atņemt †. Amen.

Sun, sky, earth, stars, Son of God, the Holy Spirit, help me to save that person and take away the pain! My Jesus went into the sea, carrying three roses in his hand; the rose of illness he threw into the sea, the healthy one he left with me. Mother Mary, help Jesus, me to save that person, to take away the pain †. Amen.

Bildlegende

Zeige 1-2 von 2 Einträgen.
#OrtDatumTypVietas tips
  
1Gatarta
(Gatarta, Drustu pagasts, Smiltenes novads)
Nicht angegebenPlace and time of recordingVillage
2Maskava
(Moscow, Russia)
1881PublishedCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.