Kommentar hinzufügen

Wurde dechiffriertSanita Reinsone
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2015-05-08 16:32:30
Dechiffrierung

14

Es izaugu ar toutieti
Vienas niedres galiņā.
Kab būt borgu zinājusi
Iebīdītu ūdenī.
(Teicēja saka "kôda" / o lauzti, kā malenieši / vai "kāda", - nenoteikti.)

15 

Ar dieviņu, sīki kārkli,
Vairs es jūsu namōcīšu;
Ar dieviņu, tēvs, māmiņa,
Vairs es jūsu naklousēšu.

16 

Sudrabiņa zīle dzied
Staļa spāres galiņā.
Zelta puķe laistījās
Zem kumeļa kājiņām.

17 

Uz ta muna kumeliņa
Ūdens pile nestāvēja.
Vai tā bija muna laime?
Vai tā munas līgavinis?

18 

Klausies, muna leigaviņa,
Kur es jāju pieguļā:
Kur skan pieši, iemauktiņi,
No kumeļa nolecot.

19 

Es kaŗā noiedams
Krustu cirtu ozolā,
Lai nu raud tēvs, māmiņa,
Lai raud krustam ozoliņš.

20 

Ko puisīt tu domāji
Maukdams manu gredzeniņu?
Vai domāji citu pirkt?
Vai saukt savu līgaviņu?
- Nav naudiņas citu pirkt,
Saukšu savu līgaviņu.
Datei0190-Ciprians-Apsenieks-0005
Text dechiffrieren
OrganisationRēzekne State Teacher's Training Institute
Datum der Einsendung31.08.1926
BenennungKlausies, muna leigaveņa
Genresfolksong, 1-6 lines
SprachenLettisch
EinsenderCipriāns Apšenieks
DokumentiererCipriāns Apšenieks
ErzählerAnna Sockaja
Dateien
Zeit/Ort des Dokumentierens1926
Patmalnieki, Bērzpils, Balvi
Karte
Stichworte
Klausies, muna leigaviņa,
Kur es jāju pieguļā:
Kur skan pieši, iemauktiņi,
No kumeļa nolecot.